Publikations databas och beställningar

Språkvetenskap

Sidorna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Enell-Nilsson, Mona, Benedikt Faber & Henrik Nikula (Hrsg.)
Mit Wörtern bewegen. Festschrift für Mariann Skog-Södersved zum 60. Geburtstag
Acta Wasaensia 278, Språkvetenskap 45. (2013) PDF-versio

Eriksen-Benros, Jette (red.)
Rapport från seminariet Att undervisa nordiskt i Finland
Research Papers 183, Språkvetenskap 26. (1994)

Fonseka, Edirisingha Arachchigé Gamini
English children's songs. Their use in promoting oral skills in primary schoolchildren in Sri Lanka
Acta Wasaensia 53, (Dissertation) Språkvetenskap 11. (1997)

Gårdemar, Gunnar
Svenska enligt statens vilja. Textanalytiska perspektiv på läroplaner och kursplaner i svenska som modersmål för gymnasiet i Sverige och i Finland från 1960-tal till 2000-tal
Acta Wasaensia 284, (Dissertation) Språkvetenskap 46. (2013) PDF-versio

Haagensen, Bodil
Dialogpedagogik och motivation
Acta Wasaensia 174, (Dissertation) Språkvetenskap 32. (2007) PDF-versio

Heittola, Sanna
”Poliisista päivää, från polisen god dag” : Språkliga yrkespraktiker vid de tvåspråkiga polisinrättningarna i Finland
Acta Wasaensia 392, (Dissertation) Språkvetenskap. (2017) PDF-versio

Jónsson, Sigurður
Det vilda tänkandet och det kultiverade. Isländsk fackspråklig språkvård med tyngdpunkt på första hälften av 1900-talet
Acta Wasaensia 184, (Dissertation) Språkvetenskap 34. (2007) PDF-versio

Kapiala, Ulla-Helena
Voiko mielenterveyden häiriöitä ymmärtää ja nimetä? Psykiatria ja sen diagnoosinimikkeet
Acta Wasaensia 121, (Dissertation) Språkvetenskap 25. (2003) PDF-versio

Karihalme, Oili
Tieto, tilanteet ja erikoiskieli
Research Papers 229, Språkvetenskap 37. (1999)

Karihalme, Oili
Muotoilun teoriasanaston termistyminen
Acta Wasaensia 51, (Dissertation) Språkvetenskap 10. (1996)

Sidorna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tillbaka