Publikationer och forskningsresultat

yliopisto_2_32.jpg

Forskarna vid Vasa universitet publicerar sina forskningsresultat i både nationella och internationella vetenskapliga tidskrifter, i universitetets egna publikationsserier samt som separata publikationer vid olika förlag. Av de publikationer som forskarna vid Vasa universitet producerar, utkommer ca två tredjedelar i internationella tidskrifter och andra fora.

Expert- och forskningsdatabas

Vill du bekanta sig med de skrifter som enskilda forskare publicerat i olika fora så hittar du dem i universitetets databas för experter och forskning.

Bibliotekets databaser

Biblioteksdatabasen Tria vid vetenskapsbiblioteket Tritonia innehåller uppgifter om alla verk som ingår i bibliotekets samlingar. I databasen hittar du också länkar till kompletta doktorsavhandlingar, pro gradu-avhandlingar och diplomarbeten. Från och med hösten 2006 finns lärdomsprov (pro gradu-avhandlingar, diplomarbeten och licentiatavhandlingar) sparade i PDF-format på Tritonias webbsidor.

Artiklar som universitetets forskare publicerat i internationella tidskrifter hittar du i de databaser som är tillgängliga via Nelli-portalen.

Universitetets egen databas för publikationserier

Vasa universitet har två egna vetenskapliga publikationsserier, Acta Wasaensia och serien Vaasan yliopiston julkaisuja – Proceedings of the University of Vaasa, samt serien Levón-instituutin tutkimuksia. Vill du bekanta dig med publikationer som ingår i dessa serier kan du behändigt hitta och beställa dem via universitetets databas.

Tritonia utger Tritoniana-serien, som du kan beställa på adressen Tritonia / Förvaltningen, PB 331, FIN-65101 Vasa, e-post: dux(at)tritonia.fi

Granum och Booky.fi

Du kan också beställa Vasa universitets publikationer på nätet via Granum, en virtuell serviceform som upprätthålls av vetenskapliga förlag, samt via nätbokhandeln Booky.fi.

Updaterad 2020-04-16 - Verkkotoimitus
Login