Universitetstandem

Postad 2016-06-03.

Projektet följer upp tandemsamarbete mellan språkcentren för Vasa universitet och Åbo Akademi i Vasa. Tandemsamarbetet förverkligas inom ramen för en kurs i det andra inhemska språket (finska/svenska) vid respektive universitet.

I den första fasen av projektet under läsår 2015–2016 kartläggs studerandenas kontakter till det andra inhemska språket inom olika domäner och om deras egen uppfattning om sina färdigheter i det. Resultaten jämförs med en kontrollgrupp som deltar i en motsvarande kurs inom den reguljära språkundervisningen. Resultaten från fas 1 används som grund för fortsatt forskning i tandem vid universiteten där man mer i detalj följer upp tandempedagogiken på högskolenivå samt studerandenas lärandeprocess och -resultat.

Projektledare är FD Katri Hansell. Projektet verkar inom Vasa universitets och Åbo Akademis gemensamma Flerspråkighetsinstitut.

Projektet finansieras av Svensk-Österbottniska Samfundet.

Tillbaka

Updaterad 2019-06-06 - Verkkotoimitus
Login