Verkstad för flerspråkighet

Postad 2014-11-24.

Avsikten med nätverket Verkstad för flerspråkighet är att föra samman framstående flerspråkighetsforskare i syfte att skapa en gemensam referensram och agenda för forskning inom flerspråkighet. Utgångspunkten är ett tvärvetenskapligt, flerspråkigt och internationellt forskarsamarbete där forskarna har sin bakgrund i olika grenar av lingvistik, sociologi, pedagogik, samhällsvetenskap och handelsvetenskap.

Nätverket närmar sig fenomenet flerspråkighet ur individens, näringslivets och samhällets perspektiv i syfte att utveckla ett holistiskt forskningsperspektiv på flerspråkighet. Individens, näringslivets och samhällets språkliga utmaningar är nära förknippade med varandra, och således är det nödvändigt att sammanföra dessa också inom forskningens område.

Nätverkets verksamhet byggs upp genom fyra expertseminarier som syftar till att granska flerspråkighet ur olika synvinklar:

  1. Language needs (våren 2015)
  2. Professional multilingualism (hösten 2015)
  3. Policy och practice (våren 2016)
  4. Time for a shared research agenda on multilingualism? (hösten 2016)

Nätverket förverkligas inom ramen för Vasa universitets och Åbo Akademis gemensamma Flerspråkighetsinstitut, som leds av FD Katri Karjalainen.

Tillbaka

Updaterad 2019-06-06 - Verkkotoimitus
Login