Språkbadsläraridentitet i utveckling

Postad 2016-03-29.

Syftet med projektet är att studera utvecklingen av språkbadsläraridentitet hos de första studenterna i utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning vid Vasa universitet.

Speciell vikt läggs på studenternas antaganden om och förväntningar på språkliga och kulturella aspekter av språkbadslärarstudier och språkbadsläraryrket. Antagandena och förväntningarna relateras till studierna och till studenternas egna språkliga och kulturella engagemang och utveckling under det första studieåret. Syftet kan delas in i följande forskningsfrågor:

  1. Hur identifierar sig språkbadslärarstudenter språkligt och kulturellt?
  2. Vilka likheter och skillnader finns i den språkliga och kulturella identiteten hos lärarstudenter?
  3. Hur påverkar lärarstudenternas egen skolgång och utbildning, arbetserfarenhet, samt språkliga och kulturella bakgrund uppfattningen om det kommande språkbadsläraryrket?
  4. Vad har språkbadslärarstudenterna för åsikter och uppfattningar om språkbadsläraryrket, språkbadsundervisning och om språkbadsspråket, och hur dessa ska förmedlas till eleverna?

Målgruppen utgörs av de två första årskurserna studenter i utbildningsprogrammet. Material samlas in i samband med urvalsintervjuerna samt regelbundet under de två första studieåren, och består av enkäter, intervjuer, gruppdiskussioner och kursuppgifter inom kurser i svenska, flerspråkighet och pedagogik.

De erhållna resultaten används främst för att utveckla utbildningsprogrammet till att på bästa möjliga sätt stödja utvecklingen av språkbadsläraridentitet.

Projektet leds av professor, FD, Siv Björklund och forskningsledare, FD, Karita Mård-Miettinen

Projektet finansieras av Svenskösterbottniska samfundet och Aktiastiftelsen i Vasa.

 

 

 

Tillbaka

Updaterad 2019-06-06 - Verkkotoimitus
Login