eKlasstandem

Postad 2016-06-03.

Hankkeen tavoitteena on empiiriseen tutkimukseen pohjautuen kehittää luokkatandemia kielipedagogisena mallina virtuaalisille oppimisympäristöille. Hanke toteutetaan yhdessä Leppävirran lukion ja Gymnasiet i Petalax kanssa.

Det övergripande syftet med projektet eKlasstandem är att på empirisk grund utveckla klasstandem som språkpedagogisk modell för virtuella lärmiljöer. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Vasa universitet och Åbo Akademi. Projektet bedrivs som ett utvecklingssamarbete tillsammans med Gymnasiet i Petalax och Leppävirran lukio.

I projektet eKlasstandem studeras hur fungerande arbetssätt och klassrumspraxis i klasstandem kan tillämpas och till vilka delar de behöver modifieras för att skapa modeller för virtuellt samarbete mellan svensk- och finskspråkiga studerande. Virtuella lärmiljöer gör det möjligt även för skolor på starkt enspråkiga orter eller med långt avstånd till andra skolor att inkludera tandemverksamhet i sin språkundervisning.

Projektledare är FD Katri Hansell (Vasa universitet) och professor Michaela Pörn (Åbo Akademi). Projektet verkar inom Vasa universitets och Åbo Akademis gemensamma Flerspråkighetsinstitut.

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden, Harry Schaumans stiftelse och Högskolestiftelsen i Österbotten.


Läs mer: http://www.klasstandem.com/eklasstandem/

Tillbaka

Updaterad 2019-06-06 - Verkkotoimitus
Login