panorama_1e70b16e137a19a0b1611e7b84ced46135e89688968_video_s6a9407_fi.jpg

Kommunikationsvetenskaper

Forskningen i kommunikationsvetenskaper vid Vasa universitet kombinerar tre överlappande profilområden: digitala medier, kommunikation i organisationer och teknisk kommunikation.

Forskningen i digitala medier fokuserar på nuläget, framtiden och den historiska utvecklingen av digitala medier samt i hur ändringar kan hanteras. Forskningen baserar sig på teorier och metoder i medievetenskap, forskning i digtala medier samt spelforskning. ´

Forskningen i organisationskommunikation koncentrerar sig på strukturer och innehåll i organisationernas kommunikation. Olika former av  kommunikation i organisationer, t.ex. investerarkommunikation och csr-kommunikation, granskas utgpende från teorier och metoder i professionell kommunikation och diskursforskning. Forskningsobjekt omfattar också företagskommunikation, popularisering av vetenskap, hälsoinformation samt fackjournalistik.

Forskningen i teknisk kommunikation fokuserar på anvisningar för användare angående olika typer av produkter, redskap och service samt design av dessa. Analyserna baserar sig på forskning i fackkommunikation, terminologi, andvändbarhet och digital kommunikation.

Updaterad 2019-12-19 - Verkkotoimitus
Login