Forskargrupper

Forskningsverksamheten vid Vasa universitet har organiserats i form av mångvetenskapliga forskargrupper inom respektive vetenskapsområde. Forskargrupperna ska genomföra olika  forskningsprojekt samt handleda doktorander. Till forskargrupperna hör professorer, post doc-forskare och doktorander som skriver på sin doktorsavhandling samt projektforskare. Forskargrupperna ingår ofta i såväl nationella som internationella nätverk.

På universitetets finsk- och engelskspråkiga webbsidor hittar du information om alla våra forskargrupper.

X

Ge respons på den här sidan

Ditt namn

E-mail adressen

Respons

 
Updaterad 2019-06-06 - Verkkotoimitus
Login