Forskningssamarbete

yhteistyo.jpg

Forskningen behöver forskare

Vasa universitets tyngdpunktsområden är energi, ledarskap, flerspråkighet och finansiering. Vasa universitet bedriver ofta forskning i samarbete med bl.a. olika företag och samfund samt med andra universitet och forskningsinstitut. Samarbetet kan t.ex. ske i form av gemensamt finansierade forskningsprojekt eller beställningsforskning. Såväl vid universitetets fakulteter och läroämnen som andra enheter idkar man forskningssamarbete.

Om du är intresserad av forskningssamarbete med Vasa universitet, kan du ta kontakt antingen direkt med den aktuella enheten/experten eller med universitetets enhet Forsknings- och innovationstjänster, som leder dig vidare till rätt person vid universitetet.

Vasa energiinstitut (VEI) har som uppgift att på ett regionalt, nationellt och internationellt plan erbjuda olika aktörer forsknings-, konsultations- och fortbildningstjänster inom energibranschen.   Energiinstitutet förenar merkantilt och tekniskt kunnande på ett unikt sätt.

Ledarskapsinstitutets uppgift är att främja ledarskapsforskning och -utbildning som överskrider fakultets- och organisationsgränserna i växelverkan med nationella och internationella samarbetsparter.

Målet med Flerspråkighetsinstitutet är att förstärka universitetens ömsesidiga samarbete i synnerhet i frågor som berör flerspråkighetsforskning. Dessutom ämnar institutet göra iakttagelser och forska i flerspråkighet och kulturell mångfald på samhällets olika nivåer. Via Flerspråkighetsinstitutet utvecklas nya verksamhetsmodeller för ett mångsidigt samarbete. Dessutom stöds det tvärvetenskapliga perspektivet i universitetens forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet inom området flerspråkighet.

Levón-institutet är ett fortbildnings-, forsknings- och utvecklingscenter vid Vasa universitet som genom sina forskningsresultat förmedlar den nyaste kunskapen till konkret nytta för samhället. Inom forskningen har institutet specialiserat sig på forskning i regionutveckling och ledarskap samt forskning som gäller utvärdering.

X

Ge respons på den här sidan

Ditt namn

E-mail adressen

Respons

 
Updaterad 2019-02-15 - Verkkotoimitus
Login