Forskningssamarbete

yhteistyo.jpg

Forskningen behöver forskare

Vasa universitet bedriver ofta forskning i samarbete med bl.a. olika företag och samfund samt med andra universitet och forskningsinstitut. Samarbetet kan t.ex. ske i form av gemensamt finansierade forskningsprojekt eller beställningsforskning. Såväl vid universitetets fakulteter och läroämnen som andra enheter idkar man forskningssamarbete.

Om du är intresserad av forskningssamarbete med Vasa universitet, kan du ta kontakt antingen direkt med den aktuella enheten/experten eller med universitetets enhet Forsknings- och innovationstjänster, som leder dig vidare till rätt person vid universitetet.

 

Updaterad 2020-04-16 - Verkkotoimitus
Login