Forskning

Var pionjär. Forska. Handla.
Var den som kan.

Universitetets huvuduppgift är forskning. Universitetets vetenskapsområden är handelsvetenskaper, förvaltningsvetenskaper, språk och kommunikation samt tekniska vetenskaper. Inom forskningen har vi valt att särskilt koncentrera oss på följande strategiska tyngdpunktsområden:

  • Finansiering
  • Ledarskap
  • Energi
  • Flerspråkighet

För utbildning av doktorer har universitetet en egen forskarskola. Forskningen är modern och bedrivs i mångvetenskapliga och ofta internationella forskningsgrupper.

Updaterad 2018-11-26 - Verkkotoimitus
Login