Olli Välimäki

Assistant Professor

förnamn.efternamn@univaasa.fi (ersätt de skandinaviska tecknen)

Publications and expert tasks

» SoleCRIS Research Database