Asko Lehtonen

Professor Emeritus

jurisdoktor, vicehäradshövding
förnamn.efternamn@univaasa.fi
Wolffintie 34, 65200 Vaasa
Tervahovi D128
Mottagningstider:
I samband med undervisning eller enligt överenskommelse. Rum: Tervahovi D128.

Professor i rättsvetenskap (skatterätt) (emeritus)

Docent i straffrätt, Åbo universitet

Medlem i universitetskollegiet, Vasa universitet (2010-2013)

Ledamot i Professorsförbundets fullmäktige (1999-2014)

Publikationer på svenska:

1. Straffrättsligt ansvar i samfund de lege lata. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskad 1977 s. 273-278.

2. Teknisk upptagning som skriftlig handling. A paper from IV Nordiska konferensen i rättsinformatik Gränser för datateknik inom rättslig verksamhet, 17.11.1987 Hanaholmen, Esbo. Lexpress 5-6/1987 s. 7-16.

3. Datatekniken i finländsk straffrätt (Information Technology in Finnish Criminal Law). Behöver lagstiftningen eller tolkningen ändras? I: Nordisk årsbok i Rättsinformatik 1990: ADB, lagstiftning och juristen roll. Red. Ritva Juntunen. Stockholm: Norstedts Juridik Ab;

4. Televerksamhetens straffrättsliga skydd (1993). I: Nordisk årsbok i rättsinformatik 1993: Telekommunikationsrätt, s. 64-69. Red. Peter Blume. Stockholm: Norstedts juridik.

5. Om sanktionssystem för upphovsrättsbrott av datorprogram enligt Finlands lagstiftning. I: Nordisk årsbok i rättsinformatik 1995: Medierätten - nya utvecklingslinjer, s. 121-126. Red. Andreas Galtung. Stockholm: Fritzes.

6. Kumulation av sanktioner på skatteområdet. I: Förhandlingarna vid Det 34:e nordiska juristmötet i Stockholm 21-23 augusti 1996, Del II, s. 601-612. Stockholm: Utgivna av den svenska styrelsen.

7. Finländsk juridisk nationalraport (Skattebrott och skatteförhöjning) (1998). I: Skatte- och avgifskriminalitet, s. 67-86. Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets skriftserie nr 36. Stockholm: Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet.

8. Kriminalisering av tillverkning och spridning av datavirus (2000). I: Nordisk årsbok i rättsinformatik 1999: Nätets juridik, s. 44-52. Red. Ari Koivumaa. Stockholm: Jure AB.

9. Straffrättslig jurisdiktion över Internet-brott (Criminal Jurisdiction and Internet Crime) (2001). I: Nordisk årsbok i rättsinformatik 2000: IT och juristutbildning, s. 127-141. Red. Peter Wahlgren. Stockholm: Jure AB.

10. Nätjuridiska tolkningsproblem på Åland. Tidsskrfit Lov & Data 1/2002 s. 1-3.

Publications and expert tasks

» SoleCRIS Research Database