Viktigt att undervisa i ekonomi redan på lågstadiet – goda resultat av inlärning genom spel

Postad 2016-05-10.

Yrityskylä perustuu siihen, että oppilaat viettävät päivän talouden toimintaa simuloivassa oppimisympäristössä ja hankkivat sieltä työelämään, talouteen ja yrittäjyyteen liittyviä tietoja ja taitoja.Kuva: Yrityskylä/Samuli Räikkönen

Den finländska utbildningsinnovationen Företagsbyn, som bygger på inlärning genom spel, förbättrar avsevärt skolelevers ekonomiska kompetens. Detta framgår av en färsk studie vid Vasa universitet som finansierats av Finlands Akademi. Forskningsresultaten offentliggjordes i dag på Finlands Akademis vetenskapsfrukost.

”Resultaten visar att det är bra att undervisa redan lågstadieelever i ekonomi”, säger Panu Kalmi, professor i ekonomi vid Vasa universitet, som gjort studien. I och med den nya läroplanen för grundskolan som införs nästa höst får redan fjärdeklassister på lågstadiet undervisning i ekonomi. Tidigare har det i allmänhet skett först i klass nio.

”Det gäller att framställa ekonomiska frågor på ett praktiskt och inspirerande sätt så att de senare blir en naturlig del av det dagliga livet”, säger Kalmi enligt ett pressmeddelande från Finlands Akademi.

Företagsbyn går ut på att elever tillbringar en dag i en inlärningsmiljö som simulerar ekonomisk verksamhet. Där kan eleverna inhämta kunskaper och kompetens om frågor relaterade till arbetsliv, ekonomi och företagande. Konceptet omfattar också lektioner i normal klassrumsmiljö.

”Det är viktigt att motivera lågstadieelever att lära sig ekonomi, eftersom man i denna ålder inte heller har utvecklat dåliga ekonomiska vanor. I grundskolan kan man fortfarande nå hela årskullen”, poängterar Kalmi.

Flickor och pojkar lika skickliga i ekonomi

Vasa universitet samlade forskningsmaterialet i 46 skolor i Helsingfors, Joensuu, Kuopio, S:t Michel och Seinäjoki under läsåret 2014–2015. Cirka 900 elever svarade på både den preliminära och den avslutande enkäten.

I genomsnitt ökade sjätteklassisternas kunskaper om ekonomi med cirka 17 procent under programmet. Resultatet erhölls genom att jämföra skolelevernas kunskapsnivå före och efter deltagandet i programmet. Förståelsen av räntor, företagsvinster och konkurrensens inverkan på prissättningen är exempel på områden där kunskaperna ökade mest. Inga könsskillnader upptäcktes i studien.

Enligt studien ökade inlärningsmiljön också intresset för sparande och därigenom sparaktiviteten. Barnen ansåg att de lärde sig nyttiga färdigheter med tanke på skötseln av den egna ekonomin och arbetslivet. ”Med tanke på sparaktiviteten är det också viktigt att barn har eget bankkonto och att de lär sig hur man diskuterar ekonomiska frågor i familjen”, säger Kalmi.

Företagsbyn har planerats av Taloudellinen tiedotustoimisto (TAT) som också administrerar den. Inlärningsmiljön som lanserades 2010 har redan besökts av över 160 000 sjätteklassister.

Tillbaka

Updaterad 2016-05-10 - Verkkotoimitus
Login