Drama på ett äldreboende – forskningsresultaten iscensattes och spelades upp för seniorerna

Postad 2016-04-15.

Tutkimustulosten mukaan moni vanhus kokee yksinäisyyttä, vaikka asuukin hoivakodissa.

Associate professor vid Vasa Universitet, Finlands Akademi forskardoktor Catharina von Koskull utförde en forskingsstudie i seniorers och personals emotionella upplevelser vid ett äldreboende.

Hennes forskning är nydanande. Förutom att hon genomfört en omfattande fältundersökning vid ett äldreboende om de boendes känsloupplevelser har hon även presenterat sina forskningsresultat på ett innovativt sätt – som teater åt sina forskningsobjekt.

 

– Jag ville förstå hur det känns att flytta in på ett äldreboende och hur det känns att bo där med fokus på de vardagliga emotionerna. I tjänsteforskning har man hittills undersökt känslor främst ur ett kundtillfredsställelseperspektiv, men jag är intresserad av mera specifika känslor. Om vi förstår dessa så är vi även bättre rustade till att utveckla omsorgstjänster som stödjer äldres välmående, säger von Koskull i Research News.

Catharina von Koskull gjorde en omfattande etnografisk fältundersökning som pågick i åtta månader på servicehemmet Hagaro i Helsingfors.

– Jag var där 2-3 gånger i veckan, observerade, intervjuade och diskuterade både med de boende och med personalen. Delvis hjälpte jag också till i de vardagliga sysslorna. Jag ville fånga känslor och tankar när de inträffade på plats, i kontexten, istället för att undersöka på förhand bestämda kategorier och skalor av känslor.

Rädsla, trygghet, ensamhet, vänskap och glädje var de främsta känslorna von Koskull identifierade.

– Känslorna har många olika dimensioner, orsaker och konsekvenser och det är väldigt individuellt hur man hanterar dem. Trots att seniorerna bor på ett äldreboende känner de sig ofta ensamma, samtidigt som tryggheten det ger att alltid ha en hjälpande hand utanför dörren är en mycket central och positiv känsla, säger von Koskull med hänvisning till forskningsresultaten.

Vetenskap möter teater

Efter fältundersökningen och analysfasen dramatiserade von Koskull forskningsresultaten tillsammans med en dramainstruktör från föreningen för Drama och Teater. För att teaterföreställningen skulle bli så trovärdig som möjlig gavs manuset åt en grupp av seniora skådisar för bearbetning.

Föreställningens visades på äldreboendet, som sågs av de boende, personalen, servicehemmets ledning och de boendes släktingar.

– Det är min plikt som forskare att återföra resultaten åt dem som berörs och som jag har undersökt. Forskningen måste även vara relevant och samhällsnytting och mitt mål är att hitta alternativa sätt att presentera forskningsresultat, säger von Koskull.

Föreställningen som gjordes på basen av forskningsresultaten är ett kollage som består av sex olika scener. En av dem berättar om förflyttningen – seniorernas känsloupplevelser under deras första dag på servicehemmet. En annan scen beskriver känslor av rädsla och en tredje behandlar självkänsla och vänskap.

– Föreställningen fick mycket positiv respons av publiken. De tyckte om den och sade att föreställningen ytterst väl beskrev deras känslor och tankar. Den insamlade datan har ju gått igenom mitt huvud, manusförfattarens/dramainstruktörens och skådisarnas, så att få höra de boendes och personalens respons var också ett sätt att validera resultaten. Många var också av den åsikten att det var med respekt som forskningsresultaten gestaltades. Det här var en stor lättnad, eftersom jag före premiären var mycket rädd att de skulle missuppfatta föreställningen eller känna att man t ex gjorde sig rolig på deras bekostnad, säger von Koskull.

Von Koskull berättar att hon ville undersöka användningen av teatern som ett sätt att utveckla och förnya senior- och omsorgstjänster.

– Drama kan fungera som ett effektivt verktyg för att utveckla empati. Det finns en kommunikativ kraft i det performativa och där detaljer och nyanser kan återges på ett sätt som är mycket svårt att göra i text. Inom tjänsteutveckling och tjänsteinnovationer finns det en viss fixering vid tekniska lösningar och här kan drama som ett humant verktyg fungera som en viss motpol, menar hon.

Hon hoppas att samma förställning i fortsättningen också kunde visas på andra äldre- och seniorboenden.

Koskull.jpg

Catharina von Koskull, kuva: Satu Aaltonen

Universitetsforskare Catharina von Koskull kommer ursprungligen från Sverige. Före hennes nuvarande tjänst på Vasa universitet jobbade hon 14 år på Hanken med fokus på tjänsteforskning.

Ytterligare information:

Catharina von Koskull, tfn. +358 (0)400 167 212, e-post: catharina.von.koskull(at)uva.fi

Tillbaka

Updaterad 2016-04-15 - Verkkotoimitus
Login