Disputation: Tekniska förbättringar av Windside vindkraftverks system

Postad 2015-08-13.

(Kuva/Photo/Bild: Flickrcc)

Det är en utmaning att bygga vindkraftverk som effektivt laddar batterier. Således är det främsta målet för Bertil Brännbackas avhandling att finna metoder att utveckla laddning av batterier vid låga och höga vindhastigheter genom att använda el- och reglertekniska hjälpkomponenter.

Brännbacka undersökte två olika storlekar av Windside vindkraftverk under verkliga vindförhållanden. De huvudsakliga forskningsresultaten är en automatisk reversibel stjärn-triangel omkopplare och en ihålig rotoraxel (kan även kallas röraxel).

– I studien upptäckte jag att vid låga vindhastigheter (låga rotationshastigheter) laddar en stjärn kopplad generator batterierna mer effektivt, medan vid höga vindhastigheter (höga rotationshastigheter) laddar en triangel kopplad generator batterierna mycket bättre. Därför utvecklade jag denna automatiska reversibla stjärn-triangel omkopplare som styrs av turbinens rotationshastighet och som hela tiden eller kontinuerligt håller generatorn kopplad i den mer produktiva kopplingen.

– De utvecklade apparaterna eller enheterna kan användas i applikationer med små vertikal-axlade vindkraftverk.  Helikala vertikal-axlade vindkraftverk används t.ex. för att ladda batterier i automatiska väderstationer och fritidsbyggnader.

Användningen av den automatiska reversibla star-triangel omkopplaren i små vindkraftverk ökar det årliga energi utbytet med 9 % och användning av ett 24 V batteri i stället för 12 V med 7 %.

– Den utvecklade ihåliga axeln ökar användbarheten av det större vindkraftverket som studerades. Kraftverket kan användas i högre vindhastigheter. Hålaxeln minskar rotorns vikt, den totala vikten, hela rotorns masströghetsmoment och mängden råmaterial som används, berättar Brännbacka.

Disputation

DI Bertil Brännbackas doktorsavhandling inom området elektroteknik ”Technical improvements of Windside wind turbine systems” granskas på torsdag 20.8.2015 kl. 12 i auditoriet Kurtén (Tervahovi). Professor Jorma Kyyrä (Aalto yliopisto) kommer att fungera som opponent och professor Timo Vekara som kustos.

Pre-order och PDF

Extra information: Bertil Brännbacka, tfn. 0400 167 212

Tillbaka

Updaterad 2015-08-17 - Verkkotoimitus
Login