Omfattande kostnadsbesparingar genom termarbete – en ny nordisk bok lyfter fram nyttan med terminologiarbete

Postad 2016-04-29.

Termityön ansioista yrityksissä ja yhteisöissä voidaan tehostaa toimintaa ja välttää virheitä ja väärinkäsityksiä.

Företag och samhälle har klar ekonomisk nytta av terminologiarbete, d.v.s. benämning, definition och gruppering av begrepp inom specialområden. Detta framgår i en ny flerspråkig bok som behandlar terminologiarbetets samhälleliga betydelse och lyfter fram terminologiarbetets fördelar med hjälp av konkreta nordiska och europeiska exempel. Redaktörer för boken är professor Nina Pilke och forskardoktor Niina Nissilä vid Vasa universitet.

Artikelförfattarna i boken representerar språkvård, terminologicentra, universitet, forskningsinstitutioner samt företag. Boken förmedlar nordiskt terminologikunnande och samarbete.

Hanne Erdman Thomsen från Handelshögskolan i Köpenhamn samt Niklas Jonsson och Sofie Sundholm från Scania behandlar terminologiarbetets och termbankernas ekonomiska lönsamhet.

Tack vare termarbete kan företag och samfund effektivera sin verksamhet och undvika fel och missförstånd. Till exempel när arbetstagare byts kan en termbank underlätta effektiv förmedling av information.

Artikeln om Scanias flerspråkiga termbank visar att nyttan av terminologiarbete kan vara mångfaldig jämfört med dess kostnader. Med systematiskt terminologiarbete uppnår man i stora internationella företag kostnadsbesparingar på t.o.m. flera miljoner euro. När termerna är under kontroll sparar företaget märkbart på både arbetstagarnas och kundernas arbetstid och översättningskostnader.

Ingemar Strandvik från Europeiska kommissionen samt Niina Nissilä och Nina Pilke från Vasa universitet behandlar i sin artikel den koordination som grundar sig på lagstiftning i EU:s flerspråkiga verksamhet.

– EU:s termautonomi samt 24 språk och 28 olika rättssystem förutsätter både uppföljning och enhetlig praxis och principer, säger professor Nina Pilke.

Anna-Lena Bucher och Henrik Nilsson från Terminologicentrum, Antti Kanner och Tiina Onikki-Rantajääskö från Helsingfors universitet samt Jan Hoel och Ole Våge från Språkrådet i Norge skriver om möjligheten att få information på eget språk. Som exempel ger de terminologicentra verksamma i Norden, nationella termbanker samt terminologiarbetet inom Norges universitets- och högskolesektor.

– Svenska Rikstermbanken och Vetenskapstermbanken i Finland (Tieteen termipankki), grundats på 2000-talet, samlar hundratusentals termer och begrepp från olika branscher i en öppen databas, berättar Pilke.

Pia Lyngby Hoffmann och Bodil Nistrup Madsen från Handelshögskolan i Köpenhamn, Katri Seppälä från Terminologicentralen, Åsa Holmér från Terminologicentrum, Anita Nuopponen från Vasa universitet, Marita Kristiansen från Norges Handelshögskola och Ágústa Ϸorbergsdóttir från Árni Magnússon institutt berättar om informationshantering och utdelning av information ur en språkteknologisk och terminologiutbildningsmässig synvinkel.

– Vid Vasa universitet har utbildning inom terminologiområdet utvecklats under 30 års tid från enstaka kurser till ett inriktningsalternativ i ett magisterprogram, så utbildningsutbudet är ur nordiskt perspektiv störst här. Digitaliseringen har möjliggjort en samnordisk nätkurs i terminologi (7,5 ECTS) fr.o.m. år 2009, säger Niina Nissilä.

Bokens målgrupp är myndigheter, näringsliv, universitet och högskolor.

Bokens redaktörer

Nina Pilke är professor i svenska vid Vasa universitet. Pilke har undersökt specialområdesspecifika begrepp och terminologi, språkstrategier i flerspråkiga organisationer samt undervisning och lärande av fackspråk.

FD Niina Nissilä fungerar som universitetsforskare vid Vasa universitet. Nissilä har undersökt specialområdesspecifika begrepp och terminologi samt användarinriktad teknisk kommunikation.

Nina Pilke och Niina Nissilä (red.). Tänkta termer. Terminologihänsyn i nordiskt perspektiv. 2016. Vakki Publications 5.

Tillgänglig elektroniskt: /sv/sites/vakki/publications/tanktatermer/
Tryckt: niina.nissila@univaasa.fi

Tilläggsuppgifter:
Professor Nina Pilke, Vasa universitet, tel. 029 449 8347, nina.pilke@univaasa.fi

Tillbaka

Updaterad 2016-05-04 - Verkkotoimitus
Login