Doktorsavhandling: Sofi Oksanen, bastu och tvåspråkighet skapade en Finlandsbild i Tyskland

Postad 2017-06-09.

Helmi-Nelli Körkkö

I den färska doktorsavhandlingen berättas det om att pressen valde den finska författaren med dreads till omslagsbilder på bokmässan i Frankfurt.

Förstahandsintrycket var kaotiskt. Den stora storleken på bokmässan i Frankfurt märktes först av på själva mässan. År 2014 var Finland hedersgäst på världens största litteraturevenemang.

Helmi-Nelli Körkkö (30) är doktorand från Vasa och var på plats i Frankfurt från början. Hon sökte sig omkring i folkmängden för att hitta material till sin doktorsavhandling, i vilken hon analyserar Finland som temaland på Frankfurts bokmässa år 2014.

Doktorsavhandlingen gjordes för fakulteten av tyska språk och litteratur på Vasa universitet där Körkkö för ett par år sen utexaminerats som fil. Magister.

– Förstås kände jag igen bekanta ansikten som Sofi Oksanen, Katja Kettu och presidentparet. Redan år 2012 hade Körkkö börjat iaktta förberedelser av bokmässan och dess huvudtema “Finland”.

På bokmässan fick både Finland som temaland och Körkkös avhandling äntligen konkretiseras. Det finska temat öppnade sig då den tyska pressen började rapportera från mässan.

– Ganska snabbt märkte jag vad som intresserade mest bland den finska litteraturen. De som valdes till omslagsbilder var unga kvinnliga författare som Sofi Oksanen och Katja Kettu. Först kändes det som att det var den lilafärgade rastafrisyren som attraherade, åtminstone fotograferna.

– Även om utseendet nämndes så var det inte det det handlade om, såklart. Intresset grundade sig i innehållet. Det som attraherade tyskarna var Oksanens estniska miljöer och Kettus ämnen som behandlar kriget i Lappland.

Enligt Körkkö var det speciellt de unga finländska kvinnliga författarna som blev ett tema i den mellaneuropeiska bokmässan, där de annars fortfarande framhäver män i den traditionella författarbilden. Den tyska pressen förundrade sig över varför unga kvinnor i Finland i dagens läge skriver om så tunga ämnen som historia och krig. Det väckte både uppmärksamhet och beundran.

Plötsligt blev Finland ett land av unga kvinnoförfattare. Man kan lätt konstatera, utan att överdriva, att det framförallt var Oksanen, Kettu och några andra som förde bilden av Finlands nuvarande kultur framåt. Körkkö märkte också någonting bekant på sin vistelse. – Bastu. För övriga Europa var Finland fortfarande ett stillsamt land med en stark bastutradition.

Det fanns tiotals tyska tidningar som under bokmässan skrev allmänt om Finland som samhälle och kultur.

Körkkö sammanfattar den inbillade bilden av Finland som förenar både den finska litteraturen och landet i överlag. Grunden är i iakttagelser som kom fram i avhandlingen.

– Författare Sofi Oksanen sitter på en bänk invid en finsk vedbastu i den vita sommarnatten och skriver om krigets trauman.

En annan sak väckte också stort intresse bland de tyska medierna vid sidan av bastubadande, nämligen Finlands tvåspråkighet. De förundrades över hur det i ett litet land som Finland kan finnas så många författare som kan skriva på både finska och svenska. Mängden på den svenskspråkiga litteraturen tycktes också vara beundransvärd.

Den vetenskapliga utgångspunkten på Körkkös doktorsavhandling är den franska Pierre Bourdieus teori på litteraturens fält. Undersökningen visar att Finlands position på den globala litteratur fälten förbättrades på grund av positionen som hedersgäst på Frankfurts bokmässa år 2014.

Ändå finns det ett problem på status av huvud tema som kommer fram när anslaget betraktas i förhållande till det globala litteraturfältet.

– Tema statuset knyter litteraturen starkt ihop med nationella kulturen. I förhållande till den globala utveckling av litteratur framstår detta som någonting gammalmodigt. Att knyta litteraturs export ihop med nationella fenomen passar inte ihop med innehållet i nuvarande finska litteraturen som tar sig över gränser på stater och litteraturs genren. Som till exempel Salla Simukas Lumikki-trilogi som tar sig över gränserna av land och språk.

Disputation

Helmi-Nelli Körkkös doktorsavhandling ”FINNLAND.COOL.­–zwischen Literaturexport und Imagepflege. Eine Untersuchung von Finnlands Ehrengastauftritt auf der Frankfurter Buchmesse 2014” framläggs till offentlig granskning den 16 juni kl.12.00 i auditoriet Kurtén, Tervahovi. Opponent är professor Stefan Neuhaus (Universität Koblenz-Landau) och som kustos fungerar professor Christoph Parry.

Körkkö, Helmi-Nelli (2017) FINNLAND.COOL.­– zwischen Literaturexport und Imagepflege. Eine Untersuchung von Finnlands Ehrengastauftritt auf der Frankfurter Buchmesse 2014. Acta Wasaensia 374. Vaasan yliopisto.

Avhandlingen finns i pdf-format: /materiaali/pdf/isbn_978-952-476-742-2.pdf

Kontaktuppgifter

Helmi-Nelli Körkkö tel. 050 3683814 / +491775171786

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka

Updaterad 2017-06-09 - Verkkotoimitus
Login