Har du besvarat SHVS elektroniska hälsoenkät?

Postad 2019-11-26.

Se hit första årets studerande! Har du besvarat SHVS elektroniska hälsoenkät?

Registrera dig på våra SELF-tjänster och se till att besvara enkäten.

Det är ända chansen för dig att få en gratis tandkontroll!

Tillbaka

Updaterad 2019-11-26 - Verkkotoimitus
Login