Över språkgränsen med en kompis – klasstandem fick en egen handbok

Postad 2016-04-26.

Luokkatandemin käsikirja tarjoaa neuvoja ja esimerkkejä.

Att lära sig det andra inhemska språket kan ändras från trist till trevligt då man får hjälp av en skolkompis som har målspråket som modersmål.

Ett ömsesidigt lärande som detta heter tandem. I Vasa har man utvecklat en tandemmodell för skolklasser, den kallas klasstandem. I klasstandem delar man två undervisningsgrupper, en från en finsk skola och en från en svensk skola, till två språkligt blandade grupper. Två elever med olika modersmål bildar ett tandempar och samarbetar för att turvis lära sig varandras språk.

– Enligt lärarnas erfarenheter kan en personlig kontakt till målspråket och till den andra språkgruppen förbättra elevernas attityder mot dem och öka motivationen för språkstudierna, säger Katri Hansell, pionjär inom tandemforskning och projektledare vid Vasa universitet.

Hansell leder verksamheten vid Vasa universitets och Åbo Akademis gemensamma Flerspråkighetsinstitut som också Klasstandemprojektet hör till. I projektet har forskare från bägge universitet utvecklat och forskat i klasstandemmodellen på det tvåspråkiga gymnasiecampuset Campus Lykeion i Vasa. Projektet som pågått 2012–2015 har förverkligats i nära samarbete med finsklärare vid Vasa gymnasium och svensklärare vid Vaasan lyseon lukio.

I klasstandem använder man språket i autentiska kommunikationssituationer. Gemensamt lärande och elevernas eget ansvar för sin lärandeprocess är också centrala i modellen.

– Den vanligaste feedbacken vi fått av eleverna är att klasstandem sänker tröskeln att använda målspråket och ökar tron på de egna språkkunskaperna, förmågan att kommunicera och bli förstådd, berättar Hansell.

Klasstandemhandboken ger råd och exempel

Nu vill man berätta om och  sprida modellen även för andra. En ny tvåspråkig klasstandemhandbok”Klasstandem – En resa över språkgränsen. Luokkatandem – matka yli kielirajan” publiceras på torsdag den 28 april.

– Boken riktar sig till språklärare. I en finländsk kontext passar klasstandem som modell speciellt för undervisningen i det andra inhemska språket men speciellt en virtuell tillämpning av modellen som vi för tillfället utvecklar inom ramen för projektet eKlasstandem (2015–2018) kan skapa möjligheter för tillämpningar även inom andra språkämnen, säger professor Michaela Pörn som leder projektet vid Åbo Akademi.

Författarna är finsklärare Åsa Löf från Vasa Gymnasium och svensklärare Heli Koskinen från Vaasan lyseon lukio tillsammans med Hansell och Pörn samt universitetslärare Anna Korhonen och forskningsassistent Charlotta Engberg från Åbo Akademi.

I boken presenterar man modellen och ger konkreta råd och idéer för hur man förverkligas klasstandem i undervisningen.

Även om boken bygger på ett utvecklingsarbete på gymnasienivå, kan den enligt Hansell med fördel även användas som stöd och inspirationskälla för språklärare som vill pröva på arbetssättet i sin undervisning på alla stadier, från grundläggande utbildning till högskolenivå.

Klasstandem är inte enbart muntliga uppgifter

Förutom ett utvecklingsprojekt är Klasstandem också ett viktigt forskningsprojekt. Enligt Hansell och Pörn visar forskningsresultaten att eleverna håller noga fast vid att de verkligen använder det språk som de på den aktuella lektionen ska öva och lära sig.

– Som viktigaste stödspråket är parets andra tandemspråk. Engelskan används överraskande lite och andra språk inte alls i tandemklassrum.

En annan viktig observation är att klasstandem inte innebär endast muntlig kommunikation och muntliga övningar, vilket man ofta tror.

– Textbaserade och skriftliga uppgifter, såsom att skriva tillsammans, leder till mer mångsidig fokus på olika språkliga aspekter än muntliga uppgifter. På detta sätt får eleverna fler och mer mångsidiga möjligheter att lära sig språk. Eleverna tycker även själva att det är nyttigt att exempelvis skriva tillsammans, säger Hansell.

Klasstandemhandboken publiceras vid ett seminarium på torsdag den 28 april kl. 12 vid Academill, Åbo Akademi Vasa. Seminariet ordnas av Vasa universitets och Åbo Akademis gemensamma Flerspråkighetsinstitut.

Åsa Löf, Heli Koskinen, Michaela Pörn, Katri Hansell, Anna Korhonen & Charlotta Engberg (2016) Klasstandem – En resa över språkgränsen. Luokkatandem – Matka yli kielirajan. Dokumentation från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier Nr 7 2016. Åbo Akademi. Juvenes Print, Tampere.

Mer information:

FD Katri Hansell, projektledare, Vasa universitet, tfn 029 449 8136, e-post: katri.hansell@univaasa.fi

Professor Michaela Pörn, Åbo Akademi, tfn 06 324 7373, e-post: michaela.poern@abo.fi

Information om klasstandem och pdf av boken (28.4.): www.klasstandem.com

 

Tandemseminarium

Tid: 28.4.2016 kl. 12­­­-16

Plats: Åbo Akademi Vasa, Strandgatan 2, rum D402

Under seminariet presenteras och diskuteras olika modeller för tandempedagogik inom språkundervisning på olika stardier. Verksamma tandemlärare bidrar med egna erfarenheter.

 

Program

12:00                         Seminariet inleds

12:15–14:15

  • Vad är tandempedagogik? – Mitä on tandempedagokiikka? / Michaela Pörn, Åbo Akademi & Katri Hansell, Vasa universitet
  • Klasstandem – enemmän kuin pelkkää kieltenopetusta / Åsa Löf, Vasa gymnasium & Heli Koskinen, Vaasan lyseon lukio
  • Universitetstandem– Yliopistotandem / Marit West-Sjöholm, Åbo Akademi & Sirpa Sipola, Vasa universitet
  • eLuokkatandem – klasstandem för virtuella lärmiljöer / Simon Hansell, Gymnasiet i Petalax & Charlotta Engberg, Åbo Akademi

14:15                           Kaffe

14:30–15:45                 Workshops

15:45–16:00                 Avslutning av seminariet

 

klasstandem_bok.jpg

Tillbaka

Updaterad 2016-04-26 - Verkkotoimitus
Login