Lähiö-Inno startar i höst – i fokus för det nya forskningsprojektet är segregationsutvecklingen i Vasa

Postad 2020-06-25.

Jonas Nylén, Ilkka Luoto, Johanna Kalliokoski, Marko Ylimäki, Mari K. Niemi och Tuomas Honkaniemi.

Vasa universitet börjar undersöka hur man kan lindra områdesvis segregation och hur man genom användarinnovationer kan engagera invånare. Projektet som universitetets forskare har utarbetat, valdes till miljöministeriets nationella förortsprogram 2020–2022: Platsbaserade innovationer i utvecklingen av bostadsområden – En undersökning som berör Olympiakvarteret och Korsnäståget i Vasa.

Projektet finansieras av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA.

Projektets ledare Ilkka Luoto som är universitetslektor i regionsforskning vid Vasa universitet berättar att invånarna i olika roller till exempel som boende på området och serviceanvändare ses som en resurs i innovationsprocesserna. Med platsbasering avses att stadsdelarna och förorterna inte är slutna gemenskaper, vilkas framtid avgörs endast av deras invånare.

– Avsikten med Lähiö-Inno -projektet är att skapa en djupare insikt i livet i förorterna. Den negativa spiralen i förorterna kan brytas genom informationsledning. Invånarnas åsikter ges en större betydelse i stadsutvecklingen.

Det blev uppenbart att det finns ett behov av aktuell forskningsinformation som berör bostadsområden då Mari K. Niemi, ledaren för Vasa universitets InnoLab-forskningsplattform tillsammans med Ilkka Luoto diskuterade saken med Vasa stad och VOAS. I samarbetet mellan projektparterna har det framgått att det finns en stark vilja att utveckla staden. Dessutom har man kunnat diskutera också besvärliga saker som berör områdena.

– Korsnästågets storområde har en arbetslöshet på 18 procent, vilken är stadens högsta. I Vöråstans storområde utgör andelen personer med annat språk 23 procent av områdets befolkning. Invånar-strukturen i bägge områden har genomgått markanta förändringar på 2000-talet. Det går bäst att utveckla områdena när utvecklingstrenderna som formar dem har identifierats och begripits, funderar Vasa stads bostadschef Jonas Nylén.

Enligt Nylén har Vasa stad godkänts till statens förortsprogram med en egen plan för att utveckla Korsnästågets storområde. Planen omfattar konkreta åtgärder för att utveckla området under åren 2020–2022. Åtgärderna berör bland annat områdets infrastruktur, grönområden och service.

Mångstämmighet är en förutsättning för äkta användarinnovationer

InnoLabs ledare Mari K. Niemi väntar ivrigt på mötena mellan områdets människor. InnoLabs forskare är vana vid att arbeta på gräsrotsnivå tillsammans med invånare och olika aktörer. Materialet samlas in bl.a. genom deltagarhändelser som ordnas i Olympiakvarteret och Korsnäståget och som kallas Community Urban Planning Labs (CUPL).

– På dessa tillställningar nöjer vi oss inte bara med att informera eller berömma. Vi välkomnar mångstämmighet, som enligt vår syn är en förutsättning för användarinnovationer. Motsättningar kan vara en bra början då man vill utvecklar nytt, säger Niemi.

Verkställande direktör Marko Ylimäki hos Stiftelsen för Vasa studentbostäder VOAS ser forskningsprojektet som nödvändigt och viktigt också med tanke på utvecklingen av stiftelsens bostadsportfölj. Forskningsresultat är en god grund för framtida planer. VOAS är särskilt intresserat av konkreta förslag som föds på basen av gemensam utveckling. Det är riktigt fint, att samarbetet med Vasa stad går bra också i den här sortens frågor.

– Jag väntar med intresse på vilken sorts nya synvinklar som detta kommer att ge. Det finns ett behov av att utveckla boendet och boendekoncept för studerande. Ur stiftelsens synvinkel är projektets resultat särskilt intressanta för Olympiakvarterets del, eftersom stiftelsen äger cirka sexhundra bostäder i Vöråstans storområde.

Undersökningsprojektet finns på InnoLabs undersökningsplattform för företagsamhet och innovationer vid Vasa universitet. Projektet leds av universitetslektor Ilkka Luoto. Förutom Ilkka är InnoLabs ledare Mari K. Niemi och forskardoktor för offentlig förvaltning Sanna Tuurnas samt forskarstuderandena inom regionsforskning Tuomas Honkaniemi och Johanna Kalliokoski med i projektet.

FAKTA
Projektets namn: Platsbaserade innovationer i utvecklingen av bostadsområden – En undersökning som berör Olympiakvarteret och Korsnäståget i Vasa.
Längd: 1.9.2020–31.12.2022
Finansiär: ARA, Förortsprogram 2020−2022 VN/12050/2019-YM-1, ministeriernas samarbetsgrupp
Extern finansiering, euro: 229 529
Budget, euro: 286 911
Samarbetsparter: Vasa stad, VOAS, Kiinteistö Oy Pikipruuki, IRIS-projekt- Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities (2017–2022), MoveIT – koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030-projektet samt Österbottens digistöd.

Mer information ger

Projektets ledare Ilkka Luoto, universitetslektor i regionforskning, Vasa universitet tfn. 029 449 8383 (ilkka.luoto@univaasa.fi)

Ledare för InnoLab-forskningsplattform Mari K. Niemi, Vasa universitet, tfn. 029 449 8510 (mari.k.niemi@univaasa.fi)

IMG_2058 Lähi-inno keskimatka kompassi.jpg

Tuomas Honkaniemi, Jonas Nylén, Ilkka Luoto, Marko Ylimäki, Johanna Kalliokoski. Mari K. Niem. Foto: Riikka Kalmi / Vasa universitet

Tillbaka

Updaterad 2020-06-25 - Verkkotoimitus
Login