Författare ifrågasätter enspråkigheten – litteraturen återspeglar samhällets förvandling

Postad 2016-06-27.

Författare vågar allt mer oförskräckt använda olika språk i sina texter, visar det sig i Vasa universitets nyaste publikation. Professorerna Harry Lönnroth och Siv Björklund har redigerat boken Språkmöten i skönlitteratur. Perspektiv på litterär flerspråkighet, som behandlar uppkomsten av flerspråkighet i skönlitteratur på svenska eller andra nordiska språk.

– Litteraturen återspeglar tiden, samhället och kulturen. I litteraturen börjar man ifrågasätta enspråkighet, och i sina böcker använder författare modigt flera språk. Antingen förstår läsarna eller så gör de inte det, säger Harry Lönnroth.

Att samhället blivit flerspråkigt och mångkulturellt börjar synas tydligt i litteraturen.

– Fenomenet är inte nytt, men måttsförhållandena har utvidgats. Det har skett en klar förändring inte bara i finlandssvensk litteratur, utan också i annan skönlitteratur. Det är alltså inte fråga om ett fenomen som enbart berör ett tvåspråkigt samhälle.

– Också vad översättaren gör är intressant. Om man använder finska i en roman som är skriven på svenska, vad händer då romanen översätts till finska och hur förstår läsaren att man använt finska också i originaltexten, förklarar Lönnroth.

Den nya boken är enligt Lönnroth det första vetenskapliga samlingsverket på svenska som behandlar språkmöten i skönlitteratur.

– Temat har undersökts på finska och svenska, men en sammanställning har saknats. Bokprojektet utgår mycket från Vasa: den största delen av författarna kommer från Vasa; de andra kommer från Helsingfors, Stockholm och Göteborg.

Bakom boken ligger projektet Språkvariation i text (SVIT), som står under forskningsgruppen Vaasa Group for Textual and Translation Studies. Boken har utgivits av VAKKI r.f.

Publikationen som pdf

Tilläggsinformation:
Professor Harry Lönnroth, tfn 029 449 8385
Professor Siv Björklund, tfn 029 449 8358

Tillbaka

Updaterad 2016-06-27 - Verkkotoimitus
Login