Nytt utbildningsprogram för språkbadslärare intresserar

Postad 2014-11-12.

Det nya utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning som i höst har inletts i samarbete mellan Vasa universitet och Åbo Akademi har kommit bra igång.

Av sammanlagt 159 sökanden valdes 20 ivriga och motiverade studeranden till utbildningsprogrammet. I urvalsprovet deltog sökanden från hela landet, och bland dem fanns både kvinnor och män. Flera av sökandena var tvåspråkiga och en del av dem hade personliga erfarenheter av språkbad.

Unik behörighet

Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning som startade hösten 2014 är ett modernt utbildningsprogram som förenar styrkor vid Vasa universitet och Åbo Akademi. Studerandena avlägger studier i svenska språket och flerspråkighet vid Vasa universitet och pedagogiska studier för lärare och andra studier som krävs av klasslärare vid Åbo Akademi. Utbildningen är inriktad på svenskt språkbad i finskspråkiga skolor. Inom utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning avlägger studenten både kandidat- och magisterexamen med svenska som huvudämne.

Efter avlagd magisterexamen får studenten via samarbetsutbildningen en mångsidig behörighet att jobba som språkbadslärare och som klasslärare i grundskolan. Dessutom kan de utexaminerade jobba som svensklärare i finskspråkig grundskola och gymnasium.

Den exceptionella och unika utbildningen är intressant även internationellt.

Studerandena som forskningsobjekt

Studerandena i det nya utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning är nu även intressanta ur forskningssynvinkel: forskarna vid Vasa universitet vill studera hurdan identitet de som avser bli språkbadslärare utvecklar under utbildningen. Den vetenskapliga forskningen bildar en stabil bas för vidareutveckling av utbildningsprogrammet.

Språkbadsundervisningen har via Nationalspråksstrategin blivit ett viktigt utvecklingsobjekt även i statsminister Stubbs regeringsprogram. Utvidgandet av svenskt språkbad till hela Finland har fått ett öronmärkt anslag i Undervisnings- och kulturministeriets budgetproposition för 2015. Även språkbadslärarutbildningen har diskuterats och i ett skriftligt svar på en fråga som berör ämnet har minister Kiuru planer att öka antalet studieplatser för blivande språkbadslärare redan under universitetens nästa avtalsperiod (2017‑2020).

Tillbaka

Updaterad 2014-11-12 - Verkkotoimitus
Login