Språk intresserar högskolestuderande i Vasa: ”Stort trumfkort i arbetslivet och mycket användbart på resor”

Postad 2020-03-09.

Högskolestuderande i Vasa vill studera språk. Förutom engelska, finska och svenska är tyska, franska och spanska de mest studerade språken. De studerande upplever att språkkunskaper är trumfkort i arbetslivet, att olika kulturer är intressanta och att språken kommer till nytta när man reser.

Vasa högskolekonsortiums språksamarbete, Linguavaasa, gjorde en enkätundersökning om språkstudier för högskolestuderande i slutet av februari och början av mars 2020. Nästan 1000 studerande svarade på den.

Av de som svarade ville 86 % studera mer språk. Spanska (37 %) och tyska (34 %) var de språk som lockade mest. Ungefär en femtedel nämnde franska, ryska eller italienska. I enkätsvaren framkom också intresse för ovanligare språk, såsom kinesiska, japanska och koreanska. Också nordiska språk, samiska och teckenspråk fanns på önskelistan.

─ Studenterna vill studera de här språken, eftersom de tycker att de är intressanta och de behövs i arbetslivet. Studenter är nyfikna. De vill utvecklas, de vill lära sig om kulturer och de vill prata landets språk när de reser. Många skulle vilja fortsätta studera ett språk som de läst tidigare och fördjupa sina kunskaper på fortsättningskurser, berättar Nina Pilke, direktör för Linginno, Vasa universitets språkcentrum.

Ovanliga språk och nya kompisar

Språksamarbetsgruppen Linguavaasa har ordnat gemensamma språkkurser för Vasas högskolestuderande redan i 15 års tid. Läsåret 2019─2020 erbjuds nybörjarkurser i spanska, ryska och kinesiska.

Gemensamma språkkurser innebär att studerande från vilken högskola i Vasa som helst kan delta i dem. I enkäten framkommer att gemensamma språkkurser upplevs som mycket positivt: på skalan 0─10 blev svarens medeltal 8 och medianen 9.

Studenterna berättar att samarbetet möjliggör ett bredare utbud. Man kan studera ovanligare språk, som inte skulle vara möjligt enbart på den egna högskolan. Dessutom får man lära känna nya människor på gemensamma kurser.

Som utmaningar för språkstudier nämner studenterna att det ibland är svårt att få språkkurserna att passa in med övriga studier, och att det kan kännas lite besvärligt att ta sig till Brändö om den egna högskolan inte finns där. Studenterna funderar också på hjälpspråket på kurserna, eftersom det i en flerspråkig grupp kan behövas undervisning på tre språk: svenska, finska och engelska. Många tyckte att engelskan kunde vara en lösning på problemet med hjälpspråk.

Utbytesstuderande kan hjälpa till i undervisningen

De studerande önskade mer information om språkkurserna samt flexibilitet och alternativa studiemöjligheter. Enligt dem kunde nätkurser, intensivkurser, kvällsgrupper och veckosluts- eller sommarstudier vara lösningar på problem med schemaläggning. Det klart populäraste alternativet var ändå kurser som kombinerar studier på nätet och i klassrum.

I enkäten kom också förslag på att ha fler tandemkurser, att göra utbytesstuderande delaktiga på olika sätt och att ordna olika evenemang med språk (t.ex. språkkaféer). De här önskemålen har Linginno redan hunnit reagera på.

─ När det gäller önskemålet med utbytesstuderande håller vi faktiskt som bäst på och utvecklar ett kursassistentprogram för utländska studerande. Programmet kör igång i höst, och går ut på att utländska examens- och utbytesstudenter hjälper språklärarna på språkkurserna, och får själva studiepoäng för det. Konceptet testades på två kurser hösten 2019 med mycket goda resultat.

Nya vindar i språkundervisningen

Vasa universitets språkcentrum Linginno koordinerar och ordnar konsortiesamarbetets språkkurser.

─ Till nästa läsår förnyar vi kurserna genom att minska på klassrumsundervisningen med en tredjedel från nuvarande nivå på de första nybörjarkurserna, och i stället överföra en del av undervisningen till nätet. På det sättet får vi mer schemamässig flexibilitet i undervisningen och inlärningen.

På Linginno kommer det att finnas fler nätkurser i höst, både i det egna utbudet och genom det nationella KiVAKO-projektsamarbetet. I projektsamarbetet deltar 26 högskolor och 120 språklärare som utvecklar utbudet på nätkurser i främmande språk (spanska, franska, tyska, ryska, italienska, japanska, kinesiska, koreanska, portugisiska, teckenspråk och estniska). Det gäller allt från nybörjarkurser till avancerad nivå, och dessutom e-tandem.

Nyheter i Linginnos eget kursutbud i höst är korta nätkurser i grunderna i spanska och i det ryska alfabetet. De här kurserna lämpar sig t.ex. för den som tänkt åka på utbyte. En annan nyhet är en studiehelhet på nätet i grunderna i både svenska och finska, riktad till utländska examens- och utbytesstuderande. Den kursen är det möjligt att gå redan innan man anländer till Vasa.

Linguavaasa-evenemanget Språkens dag ordnas på tisdag 10.3.2020 kl.11─14 i vetenskapsbiblioteket Tritonia och kafé Oscar. Det blir språkkafé, levande musik, tävlingar, språkberättelser, toalettkurs och prisutdelning för språkäventyret Vamazing Race, som ordnas måndag 9.3.

Mer information:

Direktör Nina Pilke, Vasa universitets språkcentrum Linginno, tfn 029 449 8347, e-post: nina.pilke@univaasa.fi

Tillbaka

Updaterad 2020-03-09 - Verkkotoimitus
Login