FPA informerar

Postad 2020-12-08.

Högskolestuderande, kom ihåg att betala hälsovårdsavgiften!

Yrkeshögskolestuderande och universitetsstuderande som har rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster ska betala en hälsovårdsavgift till FPA. Högskolestuderande ska första gången betala hälsovårdsavgiften till FPA för vårterminen 2021. Man kan betala avgiften redan nu.

Betala hälsovårdsavgiften till FPA om du avlägger en högskoleexamen och du är närvarande vårterminen 2021. Hälsovårdsavgiften för vårterminen ska betalas senast 31.1 om den studerande har anmält sig som närvarande senast då.

Du får ingen faktura, utan du ska betala avgiften på eget initiativ. Hälsovårdsavgiften kan betalas via FPA:s e-tjänst. Beloppet av hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är 35,80 euro per termin år 2021.

Läs mera:

Tillbaka

Updaterad 2020-12-08 - Verkkotoimitus
Login