Disputation: Hur identifierar man potentiella ledare i dagens alltmer konkurrensutsatta värld?

Postad 2018-06-08.

Thahn Ha-Vikströms doktorsavhandling framläggs till offentlig granskning den 15 juni.

Det har länge varit underförstått att ledarskapsbeteende spelar en avgörande roll för att hålla anställda nöjda och lojala, vilket i sin tur direkt bidrar till framgång för organisationen. Men, i dagens alltmer konkurrensutsatta värld, hur kan man identifiera potentiella ledarskapsförmågor?

Thanh Ha-Vikström har i sin doktorsavhandling introducerat två nya sätt att mäta ledarskapsbeteendets effektivet. Den första är den förbättrade Sand Cone-modellen och den andra är en helt ny modell,”People, Process och Goal”-modell, som kan användas för att mäta huvudfokusområdena för ledarskapsbeteende

– Båda modellerna kan användas som riktlinjer för ledare att följa och för att förbättra sin självmedvetenhet och ledarskapsförmåga. Dessutom kan modellerna också användas för rekryterings-, urvals- eller befordringsändamål. Slutligen, modellerna möjliggör för organisationen att utveckla effektivare strategier för ledarskapsutbildning och -utveckling, säger Ha-Vikström som lägger fram sin doktorsavhandling vid Vasa universitet.

”Sand Cone”-modellen kan användas för kortsiktiga ändamål eller i nuet, medan ”People, Process and Goal”-modellen passar bäst för långsiktiga ändamål eller framtida situationer. Därför rekommenderas varje ledare att tillämpa ”Sand Cone”-modellen för att identifiera sina nuvarande styrkor och svagheter, medan ledningsgrupper rekommenderas att använda ”People, Process och Goal”-modellen för att definiera den sundaste balansen mellan olika ledarskapsfokusområden för deras egna organisatoriska framgång.

Vad är transformationsledarskap?

”Sand Cone”-modellen är baserad på teorin om transformationsledarskap och ”People, Process och Goal”-modellen bygger på andra dimensioner av ledarskapsbeteende, oavsett ledarstil och utöver transformationsledarskapsperspektiv.

I korthet är transformationsledarskapet en universal ledarskapsinriktning där ledare fungerar som förebilder och kan inspirera, uppmuntra och motivera sina underordnade och behandla sina teammedlemmar som jämställda, så att hela teamet kan arbeta produktivt och lojalt för sin organisation.

Varför är mätverktyg för ledarskapsbeteende viktiga?

Utan nya och exakta mätverktyg befordras många dåliga ledare en slump eller med tur, trots att de saknar rätt kompetens. Följaktligen kommer många underordnade att drabbas, arbetstillfredsställdheten och motivationen kommer att minska, produktiviteten kommer att falla och begåvade medarbetare kommer att flytta till andra konkurrenskraftiga organisationer, vilket kommer att påverka slutresultatet.

– För att kunna lyckas på en intensivt konkurrensutsatt marknad och för att behärska den globala affärsarenan, behöver varje organisation ett innovativt sätt att utvärdera ledarskapsbeteendets effektivitet. Det är också viktigt att investera i ledarskapsutbildning för att försäkra att alla ledare har rätt kompetens och lämplig kunskap för respektive ledande position,  säger Thanh Ha-Vikström.

Faktum är att ”Sand Cone”-modellen och ”People, Process och Goal”-modellen har utvecklats oberoende för delvis olika ändamål. Därför föreslås i den här forskningen att varje organisation borde tillämpa båda modellernas styrkor i sin egen situation för att maximera organisatorisk effektivitet och framgång.

Avhandlingen består av fem referentgranskade publikationer. Thahn Ha-Vikström har använt en kombination av flera metoder. Resultaten är baserade av kvantitativ undersökningsdata, kvalitativ intervjudata och observationsdata insamlad i en multinationell organisation.

Information

Thanh Ha-Vikström, +358 50 5165 009, email: thanh.ha-vikstrom@student.uwasa.fi

Thanh Ha-Vikström föddes i Saigon, Vietnam. Hon har ingenjörsexamen i produktionsekonomi, och högre YH-examen i Teknologibaserat ledarskap från Novia. Under de senaste 22 åren har hon arbetat inom ett multinationellt företag. Hon bor i Vasa.

Ha-Vikström, Thanh (2018) Measuring Leadership Behaviour in a Global Industry: Sand Cone Model of Transformational Leadership and People, Process and Goal Model. Acta Wasaensia 404. Vasa universitet.

Avhandlingen finns i pdf-format på adressen:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-815-3

Disputation

Thanh Ha-Vikströms doktorsavhandling inom ledarskap "Measuring Leadership Behaviour in a Global Industry: Sand Cone Model of Transformational Leadership and People, Process and Goal Model " framläggs till offentlig granskning den 15 juni kl. 12 i auditoriet Florens (Alere-byggnaden). Disputationen hålls på engelska.

Docent Magdalena Madra-Sawicka (Warszawa Universitet) kommer att fungera som opponent och professor Josu Takala (Vasa Universitet) som kustos.

Tillbaka

X

Ge respons på den här sidan

Ditt namn

E-mail adressen

Respons

 
Updaterad 2018-06-08 - Verkkotoimitus
Login