Professor Siv Björklund får Folktingets förtjänstmedal

Postad 2016-11-04.

Siv Björklund är professor i svenskt språkbad.

Vasa universitets språkbadsprofessor Siv Björklund får Svenska Finlands folktings förtjänstmedal på Svenska dagen.

Folktingets förtjänstmedalj delas årligen ut på Svenska dagen till personer som gjort en betydande personlig insats i arbetet för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland. I år förlänas 16 personer med medaljen.

Folktinget har beviljat en af medaljerna till professor Siv Björklund som har ansvar för utbildingsprogrammet för språkbadsundervisning vid Vasa universitet.

"Björklund har under hela sin karriär bidragit till att finskspråkiga skolelever och universitetsstudenter har tillgång till effektiva metoder att lära sig svenska och därigenom arbetat för en positiv syn på svenskan och tvåspråkigheten i landet. Hon har också gjort Finlands tvåspråkighet och svenska språkbadet i Finland internationellt känt genom internationella publikationer och expertuppdrag i olika länder", säger Folktinget.

 

Mer information:

Svenska Yle: Flera österbottningar får Folktingets förtjänstmedalj

"Jag har en stark förhoppning om att utbildningen för språkbadslärare fortsättningsvis till stora delar ska finnas i Vasa. Det behövs en levande omgivning där man får använda båda språken för att lärarna ska utrustas på bästa sätt för att kunna fungera som lärare i språkbad", säger professor Siv Björklund till Svenska Yle.

Tillbaka

X

Ge respons på den här sidan

Ditt namn

E-mail adressen

Respons

 
Updaterad 2016-11-06 - Verkkotoimitus
Login