Vasa stads strategiarbete fick bli ett exempel i världens mest sålda strategilärobok

Postad 2017-03-07.

Professor Marko Kohtamäki och projektforskare Suvi Einola med personal från Vasa stads tekniska sektor.

En beskrivning av Vasa stads strategiarbete ”Nordens energihuvudstad”, som skrivits av Vasa universitets professor Marko Kohtamäki och forskare Suvi Einola, har publicerats som ett läroexempel i världens mest sålda bok inom strategibranschen Exploring Strategy.

Vasa stad förnyade sin strategi åren 2013–2015. Som en väsentlig del av det nya strategiarbetet lyftes politikernas, personalens och kommuninvånarnas delaktighet fram i strategiarbetet med hjälp av över hundra strategisworkshoppar.

Genom ett brett deltagande och några centrala strategiverktyg fick man till stånd förutom en speciell strategi också en för toppforskare intressant verksamhetsmodell, som fick en inbjudan till en strategibok som skördat försäljningsframgångar. Bokens tidigare upplagor har sålts i över en miljon exemplar. Den upplaga som nu har publicerats är allt som allt den elfte. Boken har redigerats av de kända strategiforskarna Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, Duncan Angwin samt Patrick Regnér. Speciellt Richard Whittington har blivit berömd som lärofader för strategiteorin Strategy-as-Practice och är en av huvudutvecklarna.

Det exempel som behandlar Vasa stads strategiarbete kan användas i strategiundervisningen för universitetsstuderande.  Med hjälp av exemplet kan man lära studerande hur strategiverktygen kan användas effektivt som en del av olika organisationers strategiarbete.

I undervisningsexemplet som nu publicerats har man koncentrerat sig speciellt på hur strategin kunde byggas upp smidigt och delaktigt så att strategin så bra som möjligt skulle stöda uppbyggandet av en gemensam förståelse och utvecklande av organisationens verksamhet genom att skapa en grund för investeringar och budgeteringar.

Förändringsfarten kräver smidighet och delaktighet

Professor Kohtamäki säger att han är tacksam för möjligheten att utföra arbete med Vasa stad och den antagna möjligheten att skriva ett exempel i en så här betydande strategibok.

– Det här var en stor ära för oss och till en början var det svårt att förstå att det ens kunde gå så här.   Det vill säga att vi skulle få en begäran att publicera ifrågavarande undervisnings-case i världens mest sålda strategibok. Det var verkligen en ypperlig möjlighet att delta i det internationella utvecklandet av undervisningen i strategiarbete genom att skriva ett undervisnings-case och också att erbjuda ett skyltfönster av den här typen för Vasa stads strategi Nordens energihuvudstad och det delaktiga förfaringssättet, säger Kohtamäki.

Enligt Vasas stadsdirektör Tomas Häyry ska strategiarbetet utföras genom delaktighet för att det ska vara möjligt att få med nya idéer och engagera personalen till genomförandet av strategin.  Inom Vasa stad bereds redan en ny strategi genom en fortsättning av delaktigheten som upplevts vara bra. Kommuninvånarna, personalen och beslutsfattarna vill man få omfattande med i en ny typ av nätbaserad tankesmedja, där man förutom att man kan ge sin egen insats i strategin också kan bedöma och utveckla andras tankar.

– Samhället ändras i så snabb takt att man inte längre hänger med genom att handla enligt de  gamla sätten.  Organisationen måste kunna vara smidig och på så sätt skapa möjligheter till ny tillväxt, konstaterar Häyry.

Ytterligare information:

Marko Kohtamäki, professor, enheten för ledarskap och organisationer, Vasa universitet, tfn 029 449 8459, marko.kohtamaki(at)uva.fi

Suvi Einola, projektforskare, Vasa universitet, tfn 0405630507, suvi.einola(at)uva.fi

Tomas Häyry, Vasas stadsdirektör, tfn 040 5405412, tomas.hayry(at)vasa.fi

Tillbaka

X

Ge respons på den här sidan

Ditt namn

E-mail adressen

Respons

 
Updaterad 2017-03-07 - Verkkotoimitus
Login