Nyheter: kategori "tutkimus"

thumbnail_vaitos-3-046-2_nyl.jpg

2019-12-03

Disputation: Unga ingenjörer tänker inte mycket på arbetsgivarens förväntningar: om jag inte trivs drar jag vidare

Vad har jag för nytta av det här? Det här uttrycket beskriver unga ingenjörers tankar om sina rättigheter och skyldigheter i relationen till sina arbetsgivare. Det här framgår ur Roger Nylunds doktorsavhandling inom ledarskap. Han studerade unga ingenjörers tankar om sina jobb och arbetsgivare ur det psykologiska kontraktets synvinkel.

thumbnail_kuva-suvi-k-4.jpg

2019-09-17

”Lösningar på klimatförändringen ”borde utvecklas på ett djärvt sätt” - Nytt evenemang i Vasa kombinerar vetenskap och naturfilm 26 -28.9.2019

Hur kan klimatförändringen motverkas? Kunskap om och lösningar på detta tema söks 26 – 28. september i Vasa. Det tre dagar långa Vaasa Climate Change Conference & Networking Forum är ett nytt nordiskt evenemang, där vetenskap och naturfilm kombineras. Det avgiftsfria arrangemanget riktar sig både till forskare, studerande, företagsrepresentanter som till organisationer, medborgare och familjer.

thumbnail_jaakarhu_ruohikolla.jpg

2019-06-25

Hur kan vi bekämpa klimatförändringen? - Vaasa Climate Change- konferensen länkar samman vetenskap och naturfilmer 26.-28.9.2019.

Vaasa Climate Change Conference & Networking Forum anordnas i Vasa 26-28.9.2019. Det är en ny nordisk konferens som länkar samman en vetenskaplig konferens med vetenskaps- och naturfilmer samt ett debattforum.

thumbnail_brandt-2.jpg

2019-06-10

Disputation: Valfrihet kan höja kvaliteten på social- och hälsovårdstjänster – erfarenheter från Finland och Sverige

Valfrihet inom social- och hälsovården har potential att stärka servicebrukarnas självbestämmande och höja kvaliteten på tjänsterna. Det framgår av politices licentiat Mats Brandts doktorsavhandling.

thumbnail_20190528_151436-kvarken-sat-team.jpg

2019-05-29

Kvarken stiger in i rymdåldern - projekt som leds av Vasa Universitet får miljonfinansiering från EU

Vasa Universitet, Yrkeshögskolan Novia, Umeå Universitet, Luleå tekniska universitet och sex andra högskolor och institut i Sverige och Finland ska tillsammans förverkliga Kvarken Space Center (Kvarkens rymdcentrum).

thumbnail_lotta-pitkanen-vaasa-murrosareena.jpg

2019-05-15

Stora ändringar krävs då det gäller trafik och mobilitet i Vasa för att bromsa klimatförändringen

För att bromsa klimatförändringen måste vi även i Vasa hitta nya lösningar och ändra våra vanor. Vasa omställningsarena – en serie workshoppar som arrangerats av Vasa universitet – har utarbetat fyra omställningsvägar och 26 omedelbara omställningsåtgärder mot en mer hållbar trafik och mobilitet. Som omställningsmål satte arenan upp bland annat en fyrdubbling av användningen av kollektivtrafik och en tredubbling av andelen cykeltrafik i Vasa fram till år 2035.

thumbnail_thanh_ha-vikstrom_vaitos_3_web.jpg

2018-06-08

Disputation: Hur identifierar man potentiella ledare i dagens alltmer konkurrensutsatta värld?

Det har länge varit underförstått att ledarskapsbeteende spelar en avgörande roll för att hålla anställda nöjda och lojala, vilket i sin tur direkt bidrar till framgång för organisationen. Men, i dagens alltmer konkurrensutsatta värld, hur kan man identifiera potentiella ledarskapsförmågor? Thanh Ha-Vikström har i sin doktorsavhandling introducerat två nya sätt att mäta ledarskapsbeteendets effektivet. Den första är den förbättrade Sand Cone-modellen och den andra är en...

thumbnail_sanna_heittola_lowres.jpg

2017-12-11

Disputation: Poliser har bristfällig språkkompetens

Poliser som arbetar vid de tvåspråkiga polisinrättningarna i Finland har inte den språkkompetens som krävs i språklagstiftningen. Det framgår av filosofie magister Sanna Heittolas doktorsavhandling. – Endast en tredjedel av de finskspråkiga poliserna uppskattar att de kan svenska tillräckligt bra för att kunna sköta sitt arbete även på svenska, berättar Heittola som disputerar vid Vasa universitet.