Nyheter: kategori "opiskelijat"

thumbnail_jaakarhu_ruohikolla.jpg

2019-06-25

Hur kan vi bekämpa klimatförändringen? - Vaasa Climate Change- konferensen länkar samman vetenskap och naturfilmer 26.-28.9.2019.

Vaasa Climate Change Conference & Networking Forum anordnas i Vasa 26-28.9.2019. Det är en ny nordisk konferens som länkar samman en vetenskaplig konferens med vetenskaps- och naturfilmer samt ett debattforum.

thumbnail_vy.jpg

2016-06-21

Avsiktsförklaring om att Vasa universitets språkutbildningar överförs till Jyväskylä universitet

Vasa och Jyväskylä universitet vill stärka sina profiler gemensamt. Vasa universitets mål är starkare specialisering på handelsvetenskap, teknik, kommunikation och förvaltningsvetenskap i syfte att utveckla sin nationella och internationella konkurrenskraft. Jyväskylä universitet vill stärka sin språkfokusering. Vasa och Jyväskylä universitets styrelser har preliminärt beslutat föreslå undervisnings- och kulturministeriet att Vasa universitets examensinriktade språkutbildningar...

thumbnail_kiky_2016.jpg

2016-06-09

Språkbadets nya ambassadörer – de första språkbadslärarstudenterna får sin examen

Under sommaren och hösten blir de första studenterna utexaminerade från Vasa universitet och Åbo Akademis gemensamma utbildningsprogram för språkbadsundervisning. Inom programmet avlägger studenterna såväl kandidat- som magistersexamen med huvudämnet svenska språket. Utbildningen är inriktad på svenskt språkbad i finskspråkiga skolor.

16.jpg

2016-05-16

Tritonia Universitetsstranden öppet hela sommaren

Denna sommar är Tritonia Universitetsstranden öppet hela juni, juli och augusti (fr-lö stängt).

thumbnail_34180001-tif.jpg

2016-05-06

Vasa universitet och Hanken intensifierar samarbetet

Vasa universitet och Hanken Svenska handelshögskolan intensifierar sitt samarbete inom ekonomutbildningen, forskningen och språkundervisningen.

thumbnail_7658278494_cb249e8094_b.jpg

2014-11-12

Nytt utbildningsprogram för språkbadslärare intresserar

Det nya utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning som i höst har inletts i samarbete mellan Vasa universitet och Åbo Akademi har kommit bra igång.

thumbnail_vy.jpg

2014-09-29

Suvi Ronkainen rektor för Vasa universitet

Styrelsen för Vasa universitet har valt Suvi Ronkainen till ny rektor. Uppdraget är tidsbundet på fem år och inleds i början av år 2015.

1.jpg

2014-01-10

Läsro-temavecka 13.-19.1.2014

Vecka 3, 13.1-19.1, har vi enligt kundernas önskan Läsro-temavecka vid Tritonia.