Nyheter: Arkiv

2016-01-01 - 2016-12-31

thumbnail_011bc.jpg

2016-11-04

Professor Siv Björklund får Folktingets förtjänstmedal

Vasa universitets språkbadsprofessor Siv Björklund får Svenska Finlands folktings förtjänstmedal på Svenska dagen.

thumbnail_013.JPG

2016-09-05

Åbo Akademis pris till forskningsledare Karita Mård-Miettinen

Stiftelsen för Åbo Akademi har utdelat forskningsledare Karita Mård-Miettinen Åbo Akademis pris på 3000 euro på Vasa universitets inskriptionsfest måndag 5.9.

thumbnail_sprakmoten_i_skonlitteratur.jpg

2016-06-27

Författare ifrågasätter enspråkigheten – litteraturen återspeglar samhällets förvandling

Författare vågar allt mer oförskräckt använda olika språk i sina texter, visar det sig i Vasa universitets nyaste publikation. Professorerna Harry Lönnroth och Siv Björklund har redigerat boken Språkmöten i skönlitteratur. Perspektiv på litterär flerspråkighet, som behandlar uppkomsten av flerspråkighet i skönlitteratur på svenska eller andra nordiska språk.

thumbnail_vy.jpg

2016-06-21

Avsiktsförklaring om att Vasa universitets språkutbildningar överförs till Jyväskylä universitet

Vasa och Jyväskylä universitet vill stärka sina profiler gemensamt. Vasa universitets mål är starkare specialisering på handelsvetenskap, teknik, kommunikation och förvaltningsvetenskap i syfte att utveckla sin nationella och internationella konkurrenskraft. Jyväskylä universitet vill stärka sin språkfokusering. Vasa och Jyväskylä universitets styrelser har preliminärt beslutat föreslå undervisnings- och kulturministeriet att Vasa universitets examensinriktade språkutbildningar...

thumbnail_gun-viol_vik_030_ok.JPG

2016-06-13

Tvåspråkiga fullmäktigemöten – fungerande och effektivt utan upprepningar

Det kan väcka irritation om en fullmäktigeledamot under ett tvåspråkigt fullmäktigemöte upprepar sig och säger samma sak på både svenska och finska, visar en ny studie från Vasa universitet. Universitetslektor Gun-Viol Vik vid Enheten för nordiska språk har undersökt bruket av finska och svenska i Vasa stadsfullmäktige och fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt och för Österbottens förbund.

thumbnail_kiky_2016.jpg

2016-06-09

Språkbadets nya ambassadörer – de första språkbadslärarstudenterna får sin examen

Under sommaren och hösten blir de första studenterna utexaminerade från Vasa universitet och Åbo Akademis gemensamma utbildningsprogram för språkbadsundervisning. Inom programmet avlägger studenterna såväl kandidat- som magistersexamen med huvudämnet svenska språket. Utbildningen är inriktad på svenskt språkbad i finskspråkiga skolor.

thumbnail_suomeksijaruotsiksikansi.jpg

2016-05-26

Tvåspråkig pedagogik intresserar finskspråkiga familjer

Den nya boken ”På finska och svenska. Tvåspråkig pedagogik i daghem och förskola” beskriver den tvåspråkiga pedagogik som utvecklades och förverkligades i en daghemsgrupp på en finskspråkig ort. Verksamheten engagerade såväl personalen, barnen och föräldrarna som språkforskare. Boken har gjorts i samarbete mellan Vasa och Jyväskylä universitet och finansierats av Svenska kulturfonden. Forskningsledare Karita Mård-Miettinen från Vasa universitet har varit redaktör...

thumbnail_7650804342_9715bb425f_b.jpg

2016-05-19

Tyskan håller sin ställning i den finländska företagskommunikationen

Även om engelskan har stärkt sin position har tyskan inte hamnat i skymundan, utan tyskan spelar fortfarande en roll i den finländska företagskommunikationen.

13.jpg

2016-05-16

Tritonia Universitetsstranden öppet hela sommaren

Denna sommar är Tritonia Universitetsstranden öppet hela juni, juli och augusti (fr-lö stängt).

thumbnail_best-sex-ever.jpg

2016-05-13

Doktorsavhandling: Verklighet och glansbild i brittiska Cosmopolitan

Kvinnor berättar sitt livs historia, med sorger och motgångar. I brittiska Cosmopolitan blandas personliga berättelser om bedrövelser med tidningens egna beskrivningar av sin idealkvinna. Eftersom läsarna inser att glansbilden inte är realistisk, måste tidningen också berätta om motgångar i kvinnors liv. Det handlar om att vara trovärdig. Men också om att övertyga läsaren om att hon kan övervinna motgångar och sträva efter att likna idealet. Det här framgår av fil.lic....

thumbnail_yrityskyla_samuli_raikkonen.jpg

2016-05-10

Viktigt att undervisa i ekonomi redan på lågstadiet – goda resultat av inlärning genom spel

Den finländska utbildningsinnovationen Företagsbyn, som bygger på inlärning genom spel, förbättrar avsevärt skolelevers ekonomiska kompetens. Detta framgår av en färsk studie vid Vasa universitet som finansierats av Finlands Akademi. Forskningsresultaten offentliggjordes i dag på Finlands Akademis vetenskapsfrukost.

thumbnail_34180001-tif.jpg

2016-05-06

Vasa universitet och Hanken intensifierar samarbetet

Vasa universitet och Hanken Svenska handelshögskolan intensifierar sitt samarbete inom ekonomutbildningen, forskningen och språkundervisningen.

thumbnail_tankta_termer_kansi.jpg

2016-04-29

Omfattande kostnadsbesparingar genom termarbete – en ny nordisk bok lyfter fram nyttan med terminologiarbete

Företag och samhälle har klar ekonomisk nytta av terminologiarbete, d.v.s. benämning, definition och gruppering av begrepp inom specialområden. Detta framgår i en ny flerspråkig bok som behandlar terminologiarbetets samhälleliga betydelse och lyfter fram terminologiarbetets fördelar med hjälp av konkreta nordiska och europeiska exempel. Redaktörer för boken är professor Nina Pilke och forskardoktor Niina Nissilä vid Vasa universitet.

thumbnail_klasstandem_bok1.jpg

2016-04-26

Över språkgränsen med en kompis – klasstandem fick en egen handbok

Att lära sig det andra inhemska språket kan ändras från trist till trevligt då man får hjälp av en skolkompis som har målspråket som modersmål. Ett ömsesidigt lärande som detta heter tandem. I Vasa har man utvecklat en tandemmodell för skolklasser, den kallas klasstandem. I klasstandem delar man två undervisningsgrupper, en från en finsk skola och en från en svensk skola, till två språkligt blandade grupper. Två elever med olika modersmål bildar ett tandempar och...

thumbnail_vanhukset.jpg

2016-04-15

Drama på ett äldreboende – forskningsresultaten iscensattes och spelades upp för seniorerna

Associate professor vid Vasa Universitet, Finlands Akademi forskardoktor Catharina von Koskull utförde en forskingsstudie i seniorers och personals emotionella upplevelser vid ett äldreboende. Hennes forskning är nydanande. Förutom att hon genomfört en omfattande fältundersökning vid ett äldreboende om de boendes känsloupplevelser har hon även presenterat sina forskningsresultat på ett innovativt sätt – som teater åt sina forskningsobjekt.