Nyheter: Arkiv

2014-01-01 - 2014-12-31

18.jpg

2014-11-25

European Language Label för Klasstandemprojekt

Utbildningsstyrelsen har belönat Klasstandemprojektet med hedersomnämnandet European Language Label. Inom projektet samarbetar forskare från Vasa universitet och Åbo Akademi med språklärare från det tvåspråkiga gymnasiecampuset i Vasa.

thumbnail_7658278494_cb249e8094_b.jpg

2014-11-12

Nytt utbildningsprogram för språkbadslärare intresserar

Det nya utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning som i höst har inletts i samarbete mellan Vasa universitet och Åbo Akademi har kommit bra igång.

thumbnail_vy.jpg

2014-09-29

Suvi Ronkainen rektor för Vasa universitet

Styrelsen för Vasa universitet har valt Suvi Ronkainen till ny rektor. Uppdraget är tidsbundet på fem år och inleds i början av år 2015.

thumbnail_3554570745_0e9fd9a7ac_b.jpg

2014-09-22

Pilotområde för smart elnät till Vasa

Fyra aktörer i Vasaregionens energikluster, ABB, koncernen Vasa Elektriska, Anvia och Vasa universitet, inleder ett pilotprojekt för att testa den allra senaste smarta elnätstekniken i byn Sundom i Vasa. Målet med pilotprojektet, som är unikt även globalt sett, är att förbättra tillförlitligheten i eldistributionen och skapa förutsättningar för privathushållen i regionen att utnyttja vind- och solkraft.

thumbnail_7339401422_f1f01f43df_b.jpg

2014-09-16

Flerspråkighet vid Wärtsilä – en princip som fungerar i praktiken

Vid Wärtsiläs enheter i Vasa upplevs användningen av olika språk och behovet av dem som något naturligt. Arbetstagarna är vana vid att välja det språk som fungerar bäst i kommunikationen beroende på parternas språkkunskaper. Detta visar en undersökning om flerspråkighet i arbetssituationer.

thumbnail_ruotsi.jpg

2014-09-09

Projekt Skrivkompetens börjar idag med ett seminarium

Tisdagen 9.9.2014 var det kick-off seminarium för projektet Skrivkompetens som beviljats 100 000 € i finansiering av Svenska Kulturfonden. Projektet anknyter till det nybildade Flerspråkighetsinstitutet som är gemensamt för Vasa universitet och Åbo Akademi.

thumbnail_7308134400_84f997c0ab_b.jpg

2014-03-03

Disputation: Ny strategisk styrmodell för offentliga organisationer

Avhandlingen, som EM Lars E. Palmroos framlägger till offentlig granskning, hör till institutionen redovisning och redovisning. Det övergripande syftet med studien är att forska, utveckla och implementera ett nytt strategiskt styrsystem för den kommunala sektorn samt testa systemet vetenskapligt.

8.jpg

2014-01-10

Läsro-temavecka 13.-19.1.2014

Vecka 3, 13.1-19.1, har vi enligt kundernas önskan Läsro-temavecka vid Tritonia.