Nyheter: Arkiv

2013-01-01 - 2013-12-31

thumbnail_katri_karjalainen.jpg

2013-11-26

Fil.Dr Katri Karjalainen ledare för Flerspråkighetsinstitutet

Fil.Dr Katri Karjalainen har utnämnts till projektledare för Flerspråkighetsinstitutet som är ge­mensamt för Vasa universitet och Åbo Akademi. Flerspråkighetsinstitutet fungerar som en ge­mensam enhet för Vasa universitet och Åbo akademis enhet i Vasa med syfte att främja flersprå­kighetsforskning och -utbildning samt samarbete på detta område.

thumbnail_3097124543_f37e93f688_b.jpg

2013-10-07

Språkkunniga yrkesmänniskor behövs i arbetslivet

Svenskans ställning tros förbli densamma speciellt i Vasaregionen och i övriga tvåspråkiga områden i Finland i synnerhet inom den offentliga sektorns organisationer men i någon mån även inom den privata sektorn. Det här framgår av en undersökning som gjorts av Lévoninstitutet vid Vasa universitet. Engelska anses vara det mest betydelsefulla språket i arbetslivet i Vasaregionen även i framtiden. Ämnet är aktuellt i Vasaregionen där andelen exportföretag är betydande.

thumbnail_gunnar2.jpg

2013-09-30

Disputation: Mål i läroplaner och kursplaner på 60- och 90-talet i Finland och Sverige

Filosofie licentiat Gunnar Gårdemars språkvetenskapliga avhandling granskar mål och anvisningar i läroplaner med tillhörande kursplaner i svenska som modersmål för gymnasiet i Sverige och Finland från 1960-talet till 2000-talet.

thumbnail_img_2190m.JPG

2013-09-02

Åbo Akademis pris till vetenskaplig artikel som främjar effektiv energiandvändning

Stiftelsen för Åbo Akademi har tilldelat Vasa universitets doktorand Liandong Zhu, professor Josu Takala och forskningsledare Erkki Hiltunen Åbo Akademis pris på 3000 euro. Priset delades ut vid Vasa universitets inskription måndagen den 2.9.