Åbo Akademis pris till forskningsledare Karita Mård-Miettinen

Postad 2016-09-05.

"Ajattelen palkinnon olevan tunnustus työstä, jossa yhdistyy korkea tieteellinen taso ja vahva yhteiskunnallinen relevanssi", sanoo tutkimusjohtaja Karita Mård-Miettinen.

Stiftelsen för Åbo Akademi har utdelat forskningsledare Karita Mård-Miettinen Åbo Akademis pris på 3000 euro på Vasa universitets inskriptionsfest måndag 5.9.

Priset utdelas för en under föregående läsår vid Vasa universitet publicerad bok, artikel eller ett lärdomsprov som gagnar det tvåspråkiga samhället eller resursknapp energiförsörjning.

Åbo Akademis pris tilldelades Mård-Miettinen för en populärvetenskaplig bok ”På finska och svenska. Tvåspråkig pedagogik i daghem och förskola.” och för artikeln ”Two languages in the air: a cross-cultural comparison of preschool teachers’ reflections on their flexible bilingual practices”. Artikeln publicerades i tidskriften International Journal of Bilingual Education and Bilingualism i maj 2016.

– Jag ser priset som ett erkännande för arbete där hög vetenskaplig kvalitet förenas med stark samhällelig relevans – en ledande princip som har präglat all verksamhet vid Enheten för nordiska språk. Vår enhet har utvecklat flera modeller för språkutbildning som används i finländska skolor. Tusentals finska elever utbildas årligen med hjälp av de modeller vi har utvecklat och den forskning vi har utfört. Dessutom har vi också en stark vetenskaplig position inom vårt område, säger Mård-Miettinen.

Forskningsprojektet följde och dokumenterade en tvåspråkig verksamhet vid ett daghem

De prisbelönta publikationerna har utarbetats i samarbete med professor Åsa Palviainen vid Jyväskylä universitet. De hör till forskningsprojektet om tvåspråkig pedagogik som Vasa universitet och Jyväskylä universitet startade år 2012 med finansiering från Svenska Kulturfonden. Mård-Miettinen ser därför att priset även är ett erkännande för gott forskarsamarbete utanför det egna universitetet.

Forskningsprojektet dokumenterade och utvecklade tvåspråkig (finsk-svensk) verksamhet i ett daghem i tätt samarbete mellan de två forskarna och pedagogen på daghemmet.

– Samarbetet resulterade i en modell för tvåspråkig pedagogik som lämpar sig för enspråkiga orter och kan användas med många olika språkpar, berättar Mård-Miettinen.

Pedagogernas röst hörs i artikeln

I artikeln som Mård-Miettinen och hennes forskarkollegor har skrivit diskuteras tvåspråkig pedagogik i Finland (finska-svenska, finska-ryska) och i Israel (arabiska-hebreiska). Synvinkeln och rösten är pedagogernas.

– Vi fokuserar på förvandlingsprocessen som alla de fem pedagoger förklarar sig ha genomgått då de började arbeta med tvåspråkig pedagogik, säger Mård-Miettinen.

Även om språkmiljöerna är olika, upptäckte forskarna gemensamma drag i pedagogernas reflektioner.

– Alla hade brottats med separering av två språk och tvåspråkigt språkbruk. De hade också en stark vision om individcentrerad pedagogik och om att fungera som språkliga förebilder. Dessutom använde de liknande strategier i sitt arbete på två språk.

En populärvetenskaplig bok som svar på intresse från fältet

Behovet av en populärvetenskaplig bok uppstod då särskilt de sverigefinska daghemmen började bjuda in forskarna och pedagogen för att berätta om den väl fungerande verksamheten. Forskarna fick också höra att studenter vid barnträdgårdslärarutbildningar läste deras vetenskapliga artiklar om projektet.

– Vi skrev en tvåspråkig bok vars svenska version är anpassad både till finländska och Sverigesvenska förhållanden. Boken innehåller en detaljerad beskrivning av verksamhetsprinciperna och arbetsmetoderna i tvåspråkig pedagogik.

Ytterligare information:

Karita Mård-Miettinen, tfn. 029 449 8553

Tillbaka

Updaterad 2016-09-05 - Verkkotoimitus
Login