Nyheter

7.jpg

2016-05-16

Tritonia Universitetsstranden öppet hela sommaren

Denna sommar är Tritonia Universitetsstranden öppet hela juni, juli och augusti (fr-lö stängt).

thumbnail_best-sex-ever.jpg

2016-05-13

Doktorsavhandling: Verklighet och glansbild i brittiska Cosmopolitan

Kvinnor berättar sitt livs historia, med sorger och motgångar. I brittiska Cosmopolitan blandas personliga berättelser om bedrövelser med tidningens egna beskrivningar av sin idealkvinna. Eftersom läsarna inser att glansbilden inte är realistisk, måste tidningen också berätta om motgångar i kvinnors liv. Det handlar om att vara trovärdig. Men också om att övertyga läsaren om att hon kan övervinna motgångar och sträva efter att likna idealet. Det här framgår av fil.lic....

thumbnail_yrityskyla_samuli_raikkonen.jpg

2016-05-10

Viktigt att undervisa i ekonomi redan på lågstadiet – goda resultat av inlärning genom spel

Den finländska utbildningsinnovationen Företagsbyn, som bygger på inlärning genom spel, förbättrar avsevärt skolelevers ekonomiska kompetens. Detta framgår av en färsk studie vid Vasa universitet som finansierats av Finlands Akademi. Forskningsresultaten offentliggjordes i dag på Finlands Akademis vetenskapsfrukost.

thumbnail_34180001-tif.jpg

2016-05-06

Vasa universitet och Hanken intensifierar samarbetet

Vasa universitet och Hanken Svenska handelshögskolan intensifierar sitt samarbete inom ekonomutbildningen, forskningen och språkundervisningen.

thumbnail_tankta_termer_kansi.jpg

2016-04-29

Omfattande kostnadsbesparingar genom termarbete – en ny nordisk bok lyfter fram nyttan med terminologiarbete

Företag och samhälle har klar ekonomisk nytta av terminologiarbete, d.v.s. benämning, definition och gruppering av begrepp inom specialområden. Detta framgår i en ny flerspråkig bok som behandlar terminologiarbetets samhälleliga betydelse och lyfter fram terminologiarbetets fördelar med hjälp av konkreta nordiska och europeiska exempel. Redaktörer för boken är professor Nina Pilke och forskardoktor Niina Nissilä vid Vasa universitet.

thumbnail_klasstandem_bok1.jpg

2016-04-26

Över språkgränsen med en kompis – klasstandem fick en egen handbok

Att lära sig det andra inhemska språket kan ändras från trist till trevligt då man får hjälp av en skolkompis som har målspråket som modersmål. Ett ömsesidigt lärande som detta heter tandem. I Vasa har man utvecklat en tandemmodell för skolklasser, den kallas klasstandem. I klasstandem delar man två undervisningsgrupper, en från en finsk skola och en från en svensk skola, till två språkligt blandade grupper. Två elever med olika modersmål bildar ett tandempar och...

thumbnail_vanhukset.jpg

2016-04-15

Drama på ett äldreboende – forskningsresultaten iscensattes och spelades upp för seniorerna

Associate professor vid Vasa Universitet, Finlands Akademi forskardoktor Catharina von Koskull utförde en forskingsstudie i seniorers och personals emotionella upplevelser vid ett äldreboende. Hennes forskning är nydanande. Förutom att hon genomfört en omfattande fältundersökning vid ett äldreboende om de boendes känsloupplevelser har hon även presenterat sina forskningsresultat på ett innovativt sätt – som teater åt sina forskningsobjekt.

thumbnail_mg_7451.jpg

2015-12-16

Små och-medelstora företag har personalledarskap på villovägar

I Vasa universitets HERMES-projekt forskas det om utmaningar i personalledarskap, speciellt i små och medelstora företag. Det finns utrymme för att förbättra personalledarskap och speciellt förmansarbete i dessa. Resultat kunde vara ett rejält produktivitetssprång.