Nyheter

thumbnail_013.JPG

2016-09-05

Åbo Akademis pris till forskningsledare Karita Mård-Miettinen

Stiftelsen för Åbo Akademi har utdelat forskningsledare Karita Mård-Miettinen Åbo Akademis pris på 3000 euro på Vasa universitets inskriptionsfest måndag 5.9.

thumbnail_sprakmoten_i_skonlitteratur.jpg

2016-06-27

Författare ifrågasätter enspråkigheten – litteraturen återspeglar samhällets förvandling

Författare vågar allt mer oförskräckt använda olika språk i sina texter, visar det sig i Vasa universitets nyaste publikation. Professorerna Harry Lönnroth och Siv Björklund har redigerat boken Språkmöten i skönlitteratur. Perspektiv på litterär flerspråkighet, som behandlar uppkomsten av flerspråkighet i skönlitteratur på svenska eller andra nordiska språk.

thumbnail_vy.jpg

2016-06-21

Avsiktsförklaring om att Vasa universitets språkutbildningar överförs till Jyväskylä universitet

Vasa och Jyväskylä universitet vill stärka sina profiler gemensamt. Vasa universitets mål är starkare specialisering på handelsvetenskap, teknik, kommunikation och förvaltningsvetenskap i syfte att utveckla sin nationella och internationella konkurrenskraft. Jyväskylä universitet vill stärka sin språkfokusering. Vasa och Jyväskylä universitets styrelser har preliminärt beslutat föreslå undervisnings- och kulturministeriet att Vasa universitets examensinriktade språkutbildningar...

thumbnail_gun-viol_vik_030_ok.JPG

2016-06-13

Tvåspråkiga fullmäktigemöten – fungerande och effektivt utan upprepningar

Det kan väcka irritation om en fullmäktigeledamot under ett tvåspråkigt fullmäktigemöte upprepar sig och säger samma sak på både svenska och finska, visar en ny studie från Vasa universitet. Universitetslektor Gun-Viol Vik vid Enheten för nordiska språk har undersökt bruket av finska och svenska i Vasa stadsfullmäktige och fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt och för Österbottens förbund.

thumbnail_kiky_2016.jpg

2016-06-09

Språkbadets nya ambassadörer – de första språkbadslärarstudenterna får sin examen

Under sommaren och hösten blir de första studenterna utexaminerade från Vasa universitet och Åbo Akademis gemensamma utbildningsprogram för språkbadsundervisning. Inom programmet avlägger studenterna såväl kandidat- som magistersexamen med huvudämnet svenska språket. Utbildningen är inriktad på svenskt språkbad i finskspråkiga skolor.

thumbnail_suomeksijaruotsiksikansi.jpg

2016-05-26

Tvåspråkig pedagogik intresserar finskspråkiga familjer

Den nya boken ”På finska och svenska. Tvåspråkig pedagogik i daghem och förskola” beskriver den tvåspråkiga pedagogik som utvecklades och förverkligades i en daghemsgrupp på en finskspråkig ort. Verksamheten engagerade såväl personalen, barnen och föräldrarna som språkforskare. Boken har gjorts i samarbete mellan Vasa och Jyväskylä universitet och finansierats av Svenska kulturfonden. Forskningsledare Karita Mård-Miettinen från Vasa universitet har varit redaktör...

thumbnail_7650804342_9715bb425f_b.jpg

2016-05-19

Tyskan håller sin ställning i den finländska företagskommunikationen

Även om engelskan har stärkt sin position har tyskan inte hamnat i skymundan, utan tyskan spelar fortfarande en roll i den finländska företagskommunikationen.

4.jpg

2016-05-16

Tritonia Universitetsstranden öppet hela sommaren

Denna sommar är Tritonia Universitetsstranden öppet hela juni, juli och augusti (fr-lö stängt).