Nyheter

thumbnail_brandt-2.jpg

2019-06-10

Disputation: Valfrihet kan höja kvaliteten på social- och hälsovårdstjänster – erfarenheter från Finland och Sverige

Valfrihet inom social- och hälsovården har potential att stärka servicebrukarnas självbestämmande och höja kvaliteten på tjänsterna. Det framgår av politices licentiat Mats Brandts doktorsavhandling.

thumbnail_20190528_151436-kvarken-sat-team.jpg

2019-05-29

Kvarken stiger in i rymdåldern - projekt som leds av Vasa Universitet får miljonfinansiering från EU

Vasa Universitet, Yrkeshögskolan Novia, Umeå Universitet, Luleå tekniska universitet och sex andra högskolor och institut i Sverige och Finland ska tillsammans förverkliga Kvarken Space Center (Kvarkens rymdcentrum).

thumbnail_lotta-pitkanen-vaasa-murrosareena.jpg

2019-05-15

Stora ändringar krävs då det gäller trafik och mobilitet i Vasa för att bromsa klimatförändringen

För att bromsa klimatförändringen måste vi även i Vasa hitta nya lösningar och ändra våra vanor. Vasa omställningsarena – en serie workshoppar som arrangerats av Vasa universitet – har utarbetat fyra omställningsvägar och 26 omedelbara omställningsåtgärder mot en mer hållbar trafik och mobilitet. Som omställningsmål satte arenan upp bland annat en fyrdubbling av användningen av kollektivtrafik och en tredubbling av andelen cykeltrafik i Vasa fram till år 2035.

thumbnail_thanh_ha-vikstrom_vaitos_3_web.jpg

2018-06-08

Disputation: Hur identifierar man potentiella ledare i dagens alltmer konkurrensutsatta värld?

Det har länge varit underförstått att ledarskapsbeteende spelar en avgörande roll för att hålla anställda nöjda och lojala, vilket i sin tur direkt bidrar till framgång för organisationen. Men, i dagens alltmer konkurrensutsatta värld, hur kan man identifiera potentiella ledarskapsförmågor? Thanh Ha-Vikström har i sin doktorsavhandling introducerat två nya sätt att mäta ledarskapsbeteendets effektivet. Den första är den förbättrade Sand Cone-modellen och den andra är en...

thumbnail_sanna_heittola_lowres.jpg

2017-12-11

Disputation: Poliser har bristfällig språkkompetens

Poliser som arbetar vid de tvåspråkiga polisinrättningarna i Finland har inte den språkkompetens som krävs i språklagstiftningen. Det framgår av filosofie magister Sanna Heittolas doktorsavhandling. – Endast en tredjedel av de finskspråkiga poliserna uppskattar att de kan svenska tillräckligt bra för att kunna sköta sitt arbete även på svenska, berättar Heittola som disputerar vid Vasa universitet.

thumbnail_helmi-nelli_korkko.jpg

2017-06-09

Doktorsavhandling: Sofi Oksanen, bastu och tvåspråkighet skapade en Finlandsbild i Tyskland

I den färska doktorsavhandlingen berättas det om att pressen valde den finska författaren med dreads till omslagsbilder på bokmässan i Frankfurt.

thumbnail_strategiatyopaja_marko_kohtamaki_etusivu.jpg

2017-03-07

Vasa stads strategiarbete fick bli ett exempel i världens mest sålda strategilärobok

En beskrivning av Vasa stads strategiarbete ”Nordens energihuvudstad”, som skrivits av Vasa universitets professor Marko Kohtamäki och forskare Suvi Einola, har publicerats som ett läroexempel i världens mest sålda bok inom strategibranschen Exploring Strategy. Vasa stad förnyade sin strategi åren 2013–2015. Som en väsentlig del av det nya strategiarbetet lyftes politikernas, personalens och kommuninvånarnas delaktighet fram i strategiarbetet med hjälp av över hundra...

thumbnail_011bc.jpg

2016-11-04

Professor Siv Björklund får Folktingets förtjänstmedal

Vasa universitets språkbadsprofessor Siv Björklund får Svenska Finlands folktings förtjänstmedal på Svenska dagen.