Nyheter

thumbnail_vy.jpg

2016-06-21

Avsiktsförklaring om att Vasa universitets språkutbildningar överförs till Jyväskylä universitet

Vasa och Jyväskylä universitet vill stärka sina profiler gemensamt. Vasa universitets mål är starkare specialisering på handelsvetenskap, teknik, kommunikation och förvaltningsvetenskap i syfte att utveckla sin nationella och internationella konkurrenskraft. Jyväskylä universitet vill stärka sin språkfokusering. Vasa och Jyväskylä universitets styrelser har preliminärt beslutat föreslå undervisnings- och kulturministeriet att Vasa universitets examensinriktade språkutbildningar...

thumbnail_gun-viol_vik_030_ok.JPG

2016-06-13

Tvåspråkiga fullmäktigemöten – fungerande och effektivt utan upprepningar

Det kan väcka irritation om en fullmäktigeledamot under ett tvåspråkigt fullmäktigemöte upprepar sig och säger samma sak på både svenska och finska, visar en ny studie från Vasa universitet. Universitetslektor Gun-Viol Vik vid Enheten för nordiska språk har undersökt bruket av finska och svenska i Vasa stadsfullmäktige och fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt och för Österbottens förbund.

thumbnail_kiky_2016.jpg

2016-06-09

Språkbadets nya ambassadörer – de första språkbadslärarstudenterna får sin examen

Under sommaren och hösten blir de första studenterna utexaminerade från Vasa universitet och Åbo Akademis gemensamma utbildningsprogram för språkbadsundervisning. Inom programmet avlägger studenterna såväl kandidat- som magistersexamen med huvudämnet svenska språket. Utbildningen är inriktad på svenskt språkbad i finskspråkiga skolor.

thumbnail_suomeksijaruotsiksikansi.jpg

2016-05-26

Tvåspråkig pedagogik intresserar finskspråkiga familjer

Den nya boken ”På finska och svenska. Tvåspråkig pedagogik i daghem och förskola” beskriver den tvåspråkiga pedagogik som utvecklades och förverkligades i en daghemsgrupp på en finskspråkig ort. Verksamheten engagerade såväl personalen, barnen och föräldrarna som språkforskare. Boken har gjorts i samarbete mellan Vasa och Jyväskylä universitet och finansierats av Svenska kulturfonden. Forskningsledare Karita Mård-Miettinen från Vasa universitet har varit redaktör...

thumbnail_7650804342_9715bb425f_b.jpg

2016-05-19

Tyskan håller sin ställning i den finländska företagskommunikationen

Även om engelskan har stärkt sin position har tyskan inte hamnat i skymundan, utan tyskan spelar fortfarande en roll i den finländska företagskommunikationen.

11.jpg

2016-05-16

Tritonia Universitetsstranden öppet hela sommaren

Denna sommar är Tritonia Universitetsstranden öppet hela juni, juli och augusti (fr-lö stängt).

thumbnail_best-sex-ever.jpg

2016-05-13

Doktorsavhandling: Verklighet och glansbild i brittiska Cosmopolitan

Kvinnor berättar sitt livs historia, med sorger och motgångar. I brittiska Cosmopolitan blandas personliga berättelser om bedrövelser med tidningens egna beskrivningar av sin idealkvinna. Eftersom läsarna inser att glansbilden inte är realistisk, måste tidningen också berätta om motgångar i kvinnors liv. Det handlar om att vara trovärdig. Men också om att övertyga läsaren om att hon kan övervinna motgångar och sträva efter att likna idealet. Det här framgår av fil.lic....

thumbnail_yrityskyla_samuli_raikkonen.jpg

2016-05-10

Viktigt att undervisa i ekonomi redan på lågstadiet – goda resultat av inlärning genom spel

Den finländska utbildningsinnovationen Företagsbyn, som bygger på inlärning genom spel, förbättrar avsevärt skolelevers ekonomiska kompetens. Detta framgår av en färsk studie vid Vasa universitet som finansierats av Finlands Akademi. Forskningsresultaten offentliggjordes i dag på Finlands Akademis vetenskapsfrukost.