Studenternas hälsovårdsstiftelse SVHS

Studenternas hälsovårdsstiftelse SVHS (YTHS på finska) erbjuder tjänster gällande allmän hälsa (hälso- och sjukvård), mental hälsa och munhälsa för studerande vid universitet och högskolor.

SHVS:s tjänster kan anlitas av alla studerande som studerar för grundexamen vid universiteten i Finland. Du kan använda dig av SVHS, när du betalat medlemsavgiften till Vasa universitets studentkår VYY. Hälsovårdsavgiften ingår kåravgiften.

Närmare information om SHVS:s tjänster hittar du även på den finskspråkiga sidan Opiskelijat under Opiskelijan hyvinvointi > Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS.

Updaterad 2017-06-29 - Opiskelijat
Login