Studentmotion

liikkuva_opiskelu_l_logo_vari_01_1.jpg
Liikkuva opiskelu -ohjelman logo

Vasa universitets träningsturer är öppna och avgiftsfria för alla studerande. Under träningspassen kan du utöva motion mångsidigt och tillsammans med andra studerande.

Mål för studentmotionen är att erbjuda motionsformer med låg tröskel, speciellt för studerande som inte annars rör på sig tillräckligt. Därför är träningsturerna öppna för alla!

Mer information om studentmotion på den finskspråkiga sidan Opiskelijat under Opiskelijan hyvinvointi > Yliopistoliikunta.

Updaterad 2020-06-10 - Verkkotoimitus
Login