Studentmotion

ultimate.jpeg

Vasa universitets träningsturer är öppna och avgiftsfria för alla studerande. Under träningspassen kan du utöva motion mångsidigt och tillsammans med andra studerande.

Mål för studentmotionen är att erbjuda motionsformer med låg tröskel, speciellt för studerande som inte annars rör på sig tillräckligt. Därför är träningsturerna öppna för alla!

Mer information om studentmotion på den finskspråkiga sidan Opiskelijat under Opiskelijan hyvinvointi > Yliopistoliikunta.

Vasa universitets studerande kan också delta i Åbo Akademis motionsturer genom att betala en motionsavgift på 40€ till ÅA (via ÅA:s webshop). Mer information om ÅA:s träningsturer och motionsavgiften hittar du på ÅA:s webb under Studier > Stöd och service > Motion > Vasa.

Updaterad 2018-10-17 - Verkkotoimitus
Login