Studenternas säkerhet

Studenternas säkerhet och trygghet är en viktig sak för Vasa universitet.

Du kan anmäla om du upptäcker något som helst som äventyrar säkerheten. Anmälan görs via en elektronisk blankett, Turvallisuuspalautelomake. Universitetets säkerhetschef behandlar all respons, och vidtar vid behov åtgärder för att rätta till saken.

Updaterad 2018-10-26 - Opiskelijat
Login