Nya studenter

ranta.jpg

Välkommen till Vasa universitet!

Du hittar information på de finskspråkiga 

"Uudelle opiskelijalle" -sidorna.

Updaterad 2019-07-17 - Verkkotoimitus
Login