Studier

yliopisto18.jpg

Obs! Gamla studenter ska anmäla sig till universitetet senast i mitten av september! Ytterligare information hittar du på de finskspråkiga sidorna. Nya studenter får i antagningsbrevet instruktioner om inskrivning och anmälning.

De gamla ska också komma ihåg att

 • betala studentårens avgift före anmälningen
 • skaffa nytt klistermärke på studentkortet
 • anmäla sig till kurser
 • kontrollera sina adressuppgifter (WebOodi)
 • planera sina studier (HOPS)

Bra att veta

Verktyg under studietiden

 • Webmail är ett e-postprogram. Vanligtvis har e-postadresserna formen förnamn.efternamn(at)student.uva.fi.
 • WebOodi är ett studentregister och via det anmäler du dig till kurser och tentamina och uppdaterar dina adressuppgifter. Där kan du också printa ut ett studieutdrag.
 • Moodle är en inlärningsomgivning på nätet som används på många kurser.
 • Universitetsportalen är ett intranet för studenter och personalen vid universitetet.
 • Tritonia är ett vetenskapsbiblioteket som är gemensamt för alla högskolor i Vasa.
 • MOT-ordböcker är tillgängliga på universitetets interna nät.
 • Lukkarikone är ett läsordningsprogram.
 • Studiehandböcker hjälper dig att planera dina studier.
 • HOPS är din personliga studieplan. Med hjälp av HOPS kan du följa upp dina studier genom hela studietiden.
 • Språktjänsten ordnar obligatoriska språkkurserna som ska ingå i examen oberoende av huvudämne.
 • Alla examensarbeten kontrolleras med hjälp av plagiatgranskningsprogrammet Turnitin
Updaterad 2020-09-02 - Verkkotoimitus
Login