Utrymmen

img_5375.jpg

Universitetet är beläget på Brändö, där modern arkitektur står i samklang med gammal fabriksmiljö och som tillsammans med en strandpark binder ihop campus till en vacker helhet.

Undervisningsutrymmen finns i huvudbyggnaden Tjärhovet (Tervahovi), i den gamla Fabriken (Fabriikki), i undervisnings- och forskningslaboratoriet Technobotnia och i biblioteksbyggnaden Tritonia. Tritonia är också det gemensamma biblioteket för alla högskolor i Vasa.

På campus finns utrymmen för studenternas självstudier och för grupparbeten, i Tjärhovets (Tervahovi) första våning, i Fabrikens (Fabriikki) andra våning och i Tritonia. Också lediga klassrum står till förfogande för självstudier och grupparbeten.

Alla universitets utrymmen har en egen kod som består av bokstäver och siffror. Bokstäverna säger var utrymmet finns och anger en byggnad eller ett trapphus. Första siffran efter bokstaven anger i vilken våning rummet finns.

Bokstav    Plats

A, B, C, D     huvudbyggnaden Tjärhovet/Tervahovi (bokstaven anger         närmaste trapphus)
F                  Fabriken/Fabriikki
K                 Tritonia
TF               Technobotnia
L                 Lotsen/Luotsi


Närmare information om utrymmena hittar du på den finskspråkiga sidan Opiskelijat under Palvelut kampuksella >Tilat.

Updaterad 2018-07-26 - Verkkotoimitus
Login