Studierådgivning

mg_7498.jpg

Studierådgivning i utbildningsprogrammen

Alla utbildningsprogram har en egen studierådgivare och amanuens som kan hjälpa dig i fråga om studierna, studieplanerna och innehållet i din examen.

I fråga om de olika läroämnenas kurser, planer och annat innehåll och planer ska du vända dig till enhetens HOPS-ansvariga eller andra lärare. Information om enstaka kurser ges av den ansvariga läraren för kursen eller andra ansvariga personer. Kontaktuppgifter till HOPS-ansvariga och lärare hittar du på utbildningsprogrammets egna sidor.

Språktjänsts amanuens och språkkursernas lärare bistår med information gällande språkstudier.

Ytterligare information på de finskspråkiga Opintojen ohjaus -sidorna.

X

Ge respons på den här sidan

Ditt namn

E-mail adressen

Respons

 
Updaterad 2020-04-27 - Verkkotoimitus
Login