panorama_yliopisto6_m.jpg

Studerande

De här sidorna ska hjälpa studenten att hitta information om studier. Den viktigaste informationen hittar du på svenska här, men största delen finns på de finskspråkiga "Opiskelijat"-sidorna.

Studerandes verktyg

sahkoposti.png

lomakkeet.png

opintooppaat.png

owncloud.png

E-post

Blanketter Studiehandböcker Owncloud

moodle_2.png

maaraykset.png

kirjoitusohjeet.png

vetuma.png

Moodle Lagar och anvisningar Skrivanvisningar Användarnamn och lösenord

lukkari.png

tenttis.png

sanakirjat_2.png

accessibility.png

Lukkarikone Elektroniska
tentamina
Ordböcker Tillgänglighet

weboodi_2.png

kirjasto_2.png

ryhmatyotilat.png

turnitin.png

WebOodi

Bibliotek

Boka grupprum

Plagiatgranskning

yhteystiedot.png

tenttipäivät.png

ilmoittautuminen.png

it-palvelut.png

Din handledare
Tentdagar Läsårsanmälan IT-stödet
suoritusote.png

lasnaolo.png

 

 

Beställ studieregisterutdrag Beställ närvarointyg
Updaterad 2020-09-29 - Verkkotoimitus
Login