Vaasa Climate Change Conference & Networking Forum

torsdag 26. september 09:00 - lördag 28. september 2019 20:00

Lösningar på klimatförändringen: Vaasa Climate Change Conference & Networking Forum anordnas i Vasa 26-28.9.2019. Det är en ny nordisk konferens som länkar samman en vetenskaplig konferens med vetenskaps- och naturfilmer samt ett debattforum.

Konferensen är kostnadsfri. Den riktar sig till forskare, studerande, företagsrepresentanter, filmskapare, politiker och beslutsfattare likaväl som till organisationer och allmänheten.

Programmet finns på evenemangets nätsidor. Den första och andra konferensdagen anordnas på Vasa universitet. Då utlovas vetenskapliga föreläsningar och paneldiskussioner samt dokumentärfilmer kring konferensens teman. Den tredje dagen äger rum i Kulturhuset Fanny och i Vasa Stadsbiblioteks Dramasal. Programmet innefattar naturfilmer, möten med filmskapare samt dockteater- och musikframträdanden. Det lämpar sig särskilt väl för familjer och personer som intresserar sig för klimatförändringen.

– Evenemangets målsättning är att ge uppslag för effektiva lösningar för att stoppa klimatförändringen, främja cirkulär ekonomi och sprida kunskap om dessa. Vi önskar att publiken deltar aktivt i tillställningarna och diskussionerna. Deltagarna ges vetande och idéer, som sporrar dem att vara med i klimattalkot. Konferensdeltagarna ges möjlighet att nätverka med sakkunniga inom olika gebit och att påverka konferensens debattforum, säger koordinatorn Jukka P. Seppälä.

Kamp för en hållbar utveckling mot klimatförändring

Vasa universitets forskningsplattformar VEBIC och Digital Economy arrangerar vetenskapliga sessioner under den första dagen.

– Klimatförändringen händer nu: de förändringar den fört med sig syns redan nu på många olika håll i världen. I konferensens inlägg och paneldebatterna berörs hållbar utveckling ur vetenskaplig, affärsmässig och samhällelig synvinkel och med hjälp av dokumentärfilmer skapas en visuell helhet, säger direktör för Vasa universitets VEBIC- forskningsplattform Suvi Karirinne.

Den paneldiskussion som leds av Karirinne behandlar hur vi med hjälp av cirkulär ekonomi kan bromsa upp klimatförändringen. Huvudtalare är verkställande direktören för Biolan Pekka Kariniemi och produktutvecklingschef Hannamaija Fontell.

I dagens andra session får vi höra vilken roll rymddata kan spela i kampen mot klimatförändringen. Professor Heidi Kuusniemi från Vasa universitet, direktör för Digital Economy- forskningsplattform, föreläser om detta.

Den andra konferensdagens program ansvarar NEEN nätverket för energijämlikhet, Luleå tekniska universitet och Stödföreningen för Wildlife Vasa Filmfestival r.f. Ämnet för dagens första session är kvinnors roll i ett ansvarstagande energigenombrott. Den andra sessionen handlar om klimatförändringen i globens torra och halvtorra områden. Professor Nadhir Al-Ansari från Luleå tekniska universitet. I den tredje sessionen presenteras lokala lösningar för att bromsa klimatförändringen. Huvudtalare är experten på hållbar utveckling, professor Wayne Visser från Kaleidoscope Futures Ltd.

Dockteater, naturfilmer, filmskapare och musik

Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster ansvarar för programmet under konferensens tredje dag. Målsättningen med den är att för allmänheten presentera konferensens teman och innehåll med naturfilmer, hämtade ur Vasa Wildlife Filmsfestivals arkiv.

Dockteater, filmvisningar, möten med filmskapare, paneldiskussioner. Världspremiär för filmen om Eero Murtomäki samt en konsert i Kulturhuset Fanny.

Konferensen äger rum i Vasa universitets huvudbyggnad auditorium Wolff och Mathildas aula (Wolffska vägen 34), Kulturhuset Fanny (Kyrkoesplanaden 34) och Vasa stadsbiblioteks Dramasal (Biblioteksgatan 13).

Vasa klimatförändringskonferens och nätverksforum:
Vaasa Climate Conference & Networking Forum

Programmet för konferensen: https://www.wildlifevaasaty.fi/vccc/

Arrangörer för konferensen Stödföreningen för Wildlife Vasa Filmfestival, VEBIC och Digital Economy (Vasa Universitet) , Luleå tekniska univesitet, Vasa bibliotek och kulturtjänster, NEEN/NEF, Vasa yrkeshögskola VAMK, Gymnasiet vid Vaasan Lyseo, Filmcentrum Bothnia. Konferensen finansieras av Österbottens Förbund och Bröderna Gröndahls fond

Ytterligare information:

Konferensens koordinator Jukka P. Seppälä, Stödföreningen för Vasa Wildlife filmfestival, tel. 0400 153 143, seppalajukkap(at)gmail.com

Direktör Suvi Karirinne, Vasa universitet, VEBIC tel. 029 4498284, suvi.karirinne(at)univaasa.fi

Kultur koordinator Ilias Missyris, Vasa stad, tel. 0400 800 302, ilias.missyris(at)vaasa.fi

Kulturchef Sanna Bondas, Vasa stad, sanna.bondas(at)vaasa.fi

X

Ge respons på den här sidan

Ditt namn

E-mail adressen

Respons

 
Updaterad 2019-09-27 - Verkkotoimitus
Login