Företagssamarbete

yo1-003428-tif.jpg

I egenskap av ett högklassigt vetenskapsuniversitet som utför forskning och utbildning erbjuder universitetet en innovativ inlärningsmiljö och en kompetent partner i olika situationer. I och med samarbetsavtal och övriga kontakter har universitetet ett globalt partnerskapsnätverk.

Forskningen behöver forskare

Vasa universitets tyngdpunktsområden är energi, ledarskap, flerspråkighet och finansiering. Vasa universitet bedriver ofta forskning i samarbete med bl.a. olika företag och samfund samt med andra universitet och forskningsinstitut. Samarbetet kan t.ex. ske i form av gemensamt finansierade forskningsprojekt eller beställningsforskning. Såväl vid universitetets fakulteter och läroämnen som andra enheter idkar man forskningssamarbete.

Om du är intresserad av forskningssamarbete med Vasa universitet, kan du ta kontakt antingen direkt med den aktuella enheten/experten eller med universitetets enhet Forsknings- och innovationstjänster, som leder dig vidare till rätt person vid universitetet.

Vasa energiinstitut (VEI) har som uppgift att på ett regionalt, nationellt och internationellt plan erbjuda olika aktörer forsknings-, konsultations- och fortbildningstjänster inom energibranschen.   Energiinstitutet förenar merkantilt och tekniskt kunnande på ett unikt sätt.

Ledarskapsinstitutets uppgift är att främja ledarskapsforskning och -utbildning som överskrider fakultets- och organisationsgränserna i växelverkan med nationella och internationella samarbetsparter.

Det för Vasa universitet och Åbo Akademi gemensamma flerspråkighetsinstitutet främjar den vetenskapliga expertisen inom flerspråkigheten på bred front. Flerspråkighetsinstitutet samlar ihop flerspråkighetsexperter vid Vasa universitet och vid Åbo Akademi. Flerspråkighetsinstitutet bildar verksamhetsmodeller för samarbetet mellan de två universiteten, med vilka samarbetet kan ökas och fördjupas. Institutet skall fungera som ett paraply för projekt, forskargrupper, utbildningsprogram och centra som betraktar flerspråkighetsområdet ur olika synvinklar.

Centret för språkbad och flerspråkighet bedriver forskning inom området två- och flerspråkighet med speciell tonvikt på tidigt fullständigt språkbad i svenska. Tack vare de långa traditionerna i språkbadsforskning vid Vasa universitet har språkbadscentret nära samarbete med internationell flerspråkighetsforskning. Centrets forskare deltar även i utbildningen och fortbildningen av studenter och lärare inom området flerspråkighet samt ger information om språkbad och flerspråkighet.

Vill du ha kompletterande utbildning?

Forsknings- och utbildningsenheten Levón-institutet erbjuder både kortare och längre fortbildning på universitetsnivå och utför forskning för olika branschers behov.

Utbudet inom fortbildning fokuserar på ledarskaps- och chefsutbildning, organisationsspecifik utbildning och utvecklingsprocesser, utveckling av små och medelstora företag och entreprenörskap, specialprogram för olika expertgrupper samt utbildning inom flerspråkighet och språkbad.

Institutets verksamhetsställen finns i Vasa, Seinäjoki och Helsinki, och det bedriver en aktiv verksamhet i tre landskap i Österbotten.

Undervisning vid Öppna universitetet

Öppna universitetet erbjuder undervisning på universitetsnivå till alla som är intresserade av studier. Den öppna universitetsundervisningen motsvarar till sitt syfte, innehåll och kravnivå den undervisning som ges till examensstuderande.

Konferensutrymmen

Praktikantrekrytering

Om du letar efter en kunnig praktikant eller en arbetstagare till ett längre arbetsförhållande, kan du lämna en annons på Aarresaari-websida. Du kan också lämna ett uppdrag för pro gradu- eller diplomarbete. Karriärservicen informerar studeranden om lediga jobb, praktikplatser och pro gradu -uppdrag.

Updaterad 2019-10-24 - Verkkotoimitus
Login