Kontaktpersoner för medelinsamling

Samu Leskinen Samu Leskinen 
Director, Strategic and Legal Affairs
Universitets tjänster,
förnamn.efternamn@univaasa.fi
029 449 8077
Konttori KO211 
Updaterad 2018-12-27 - Verkkotoimitus
Login