Kontaktpersoner för medelinsamling

Samu Leskinen 
Director, Strategic and Legal Affairs
Universitets tjänster,
förnamn.efternamn@univaasa.fi
029 449 8077
Konttori KO211 
Marko Ylimäki 
Director, Administrative Services
Universitets tjänster,
förnamn.efternamn@univaasa.fi (ersätt de skandinaviska tecknen)
029 449 8209
Konttori KO211 
Updaterad 2018-12-27 - Verkkotoimitus
Login