Stöd framtiden - Köp en bit av universitets hjärta

Medelinsamlingen gav över 3,3 miljoner euro

Vasa universitet samlade in 3 337 242 euro under kampanjanen som avlutades 30 juni 2017.

Målsättningen på 2,5 miljoner överskreds rejält. Staten kommer att ge en motfinansiering mot det insamlade kapitlalet. I Kampanjen deltog 267 donatorer, bestående av företag, samfund, organisationer, fonder och privata personer.

Medelinsamlingskampanjen 2014-2017

  • Kampanjen pågår 11/2014–6/2017
  • Företag, organisationer och privatpersoner kan delta
  • Privat personers donationer på  850–500 000 euro är avdragsgilla i beskattningen
  • Företag och organisationers donationer på  850–250 000 är avdragsgilla i beskattningen
  • Staten går in och ger universiteten upp till tre euro för varje insamlad euro under kampanjen
  • Donationer på 10 000 euro eller mera kan riktas till något av universitets utbildningsområden
  • Insamlade medel går till Vasa universitets grundkapital. Avkastning användes för att utveckla och stöda utbildning och forskning.
Updaterad 2020-01-28 - Verkkotoimitus
Login