Välkommen med i gemenskapen

yliopisto_2_15.jpg

Du börjar universitetslivet som förstaårsstuderande, men det tar inte slut när du får ditt examensbetyg. Vasa universitet vill vara med dig i olika skeden av ditt liv och din karriär. Gemenskapen gläds med dig, och när ditt arbete ställer dig inför utmaningar får du stöd och råd av dina gamla studiekamrater.

Vasa universitets studentkår (VYY)

Alla grundexamensstuderande (för kandidat- och magisterexamen) vid Vasa universitet är medlemmar i Vasa universitets studentkår, VYY. Även forskar- och utbytesstuderande kan ansluta sig som medlemmar i studentkåren om de önskar. Medlemskapet berättigar till nationella och lokala förmåner och studentrabatter.

VYY fungerar som studerandenas intressebevakare, deltar i universitetets förvaltning och arrangerar tutorverksamhet för nya studerande samt fester och kultur- och motionsverksamhet.

Alumner

Vår alumniverksamhet har som mål att upprätthålla mångsidiga kontakter med personer som utexaminerats. För universitetet är alumnerna en viktig länk till arbets- och näringslivet samt det övriga samhället, och vi vill uppmuntra alumnerna till en aktiv verksamhet. Vi försöker kontinuerligt utveckla alumniverksamheten så att vårt starka och mångsidiga nätverk av akademiska experter ska gynna såväl alumner, nuvarande studerande som universitetet.

Vaasan yliopistoseura

Vaasan yliopistoseura ry är en förening som främjar samarbetet mellan Vasa universitet och dess omgivning och gör universitetets verksamhet känd genom bl.a. olika evenemang. Föreningen upprätthåller en stipendiefond.

Vaasan yliopistosäätiö

Stiftelsen Vaasan yliopistosäätiö (tidigare Vaasan Kauppakorkeakoulun Säätiö) grundades 1961. Stiftelsen stöder utvecklingen av Vasa universitet samt vetenskaplig forskning och undervisning vid universitetet.

Stiftelsen bidrar ekonomiskt till Vasa universitets utveckling och expansion, stöder grundforskning och tillämpad forskning som utförs vid universitetet med hjälp av stipendier samt beviljar rese- och övriga stipendier samt bidrag till studerande och personal.

Updaterad 2013-02-18 - Verkkotoimitus
Login