Samverkan och service

Vid sidan av undervisning och forskning är det universitetets uppgift att stå i ständig växelverkan med det omgivande samhället. Vasa universitet är viktigt för sin region, och regionen är viktig för Vasa universitet.

Det är vår uppgift att utbilda ansvarsfulla experter och ledare som kan vara samhället till nytta på många olika sätt. Inom forskningen koncentrerar vi oss på aktuella ämnen med relevanta forskningsresultat.

Ett modernt universitet bör kommunicera med det omgivande samhället och dela med sig av sin kunskap på alla sätt, och även på detta område vill Vasa universitet vara en föregångare.

X

Ge respons på den här sidan

Ditt namn

E-mail adressen

Respons

 
Updaterad 2014-02-17 - Verkkotoimitus
Login